Domů / Plzeňský rozhled / 290. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a představení jeho skutečné podoby

290. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a představení jeho skutečné podoby

V úterý 19. března 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém náměstí v Nepomuku uskuteční slavnostní odhalení skutečné podoby sv. Jana Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení nepomuckého rodáka a také 300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla ke svatořečení patrně nejznámějšího Čecha.

Iniciátoři akce, toho času ředitelka Svatojánského muzea Kateřina Dobrovolná a někdejší nepomucký vikář Pater Vítězslav Holý, společně s manažerem Mikroregionu Nepomucko Pavlem Motejzíkem a Paterem Miroslavem Heroldem spolupracovali s brněnskými antropology na rekonstrukci skutečné podoby jednoho z nejslavnějších světců vůbec. Výstupem projektu pak bude bronzová busta světce. Podrobnosti týkající se metody rekonstrukce Janovy podoby a další zajímavé informace se veřejnost může dozvědět právě při příležitosti slavnostního odhalení, kde budou přítomni mj. i brněnští tvůrci rekonstrukce a tvorby bronzové busty sv. Jana – Eva Vaníčková a Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea (Centrum kulturní antropologie MZM). Součástí akce bude též umožnění prohlídky Svatojánského muzea (vstupné dobrovolné) a krátký doprovodný program. Po slavnostním odhalení je pro zájemce naplánována přednáška prof. Jana Royta týkající se ikonografie sv. Jana a sv. Vojtěcha.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Návštěvnický pas provede po 16 chráněných územích

Celkem do 16 míst s chráněnou přírodou se mohou letošní sezónu vypravit turisté s nově vydaným speciálním …