Domů / Plzeňský rozhled / Ani o prázdninách nebyl v mateřských školách klid

Ani o prázdninách nebyl v mateřských školách klid

V průběhu letních prázdnin bylo v některých mateřských školách na území Městského obvodu Plzeň 3 pěkně živo. Důvodem byly nejen větší opravy, které je ideální provádět mimo provoz, ale i velké investiční akce. Největší z nich je přístavba 55. mateřské školy v Mandlově ulici na Borech. Nový pavilon umožní navýšit kapacitu o 48 dětí a vytváří i zázemí v podobě prostoru pro tělocvičnu a společenská setkání.

61. MŠ po rekonstrukci

Další velkou investiční akcí bylo dokončení rekonstrukce 61. mateřské školy Nade Mží v předních Skvrňanech, která byla uvedena do provozu na začátku 70. let minulého století, tudíž si rekonstrukci určitě zasloužila. Předmětem rekonstrukce bylo nahrazení tzv. Boletických panelů včetně odstranění tepelné izolace z nebezpečných azbestocementových desek. Dále byl rekonstruován hospodářský pavilon, kde je zázemí školky včetně školní kuchyně a spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony.

61. MŠ po sejmutí boletických panelů

„I tady se podařilo dodržet všechny termíny a spolupráce se zhotovitelem SENCO Chaloupek byla také na vysoké úrovni. Akce byla náročnější z důvodu odstraňování nebezpečných azbestocementových desek, kdy bylo nutné dodržet velmi přísná opatření k zamezení šíření těchto nebezpečných látek při jejich odstraňování,“ upřesňuje Petr Baloun, 1. místostarosta městského obvodu Plzeň 3.

Nevyhovující stav krovu budovy byl neplánovaně řešen u 32. mateřské školy v Resslově ulici, kde byly kontrolou zjištěny poruchy a napadení krovu Dřevomorkou domácí. V rámci doporučení statikem byly provedeny nezbytné zabezpečovací práce spočívající ve zpevnění krovu a odlehčení konstrukce odstraněním škvárového zásypu a betonové dlažby. Před zimou dojde k provizornímu zateplení. V současné době byly zahájeny projektové práce na výměnu celého krovu včetně přípravy pro případné budoucí využití půdy jako nových prostor sloužících našim nejmenším.

hospodářský pavilon původní stav

V době prázdninového „klidu“ byly realizovány i drobné akce například komplexní oprava povrchů chodníků včetně rekonstrukce nebezpečných vpustí na dešťovou vodu ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici a výstavbu pítek v zahradě 63. mateřské školy v Lábkově ulici.

hospodářský pavilon po rekonstrukci

„Jsem moc rád, že se daří školky zvelebovat a zpříjemňovat tak našim nejmenším spoluobčanům pobyt v těchto zařízeních,“ dodává starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …