Domů / Plzeňský rozhled / Až do 15. ledna 2023 pokračuje Tříkrálová sbírka

Až do 15. ledna 2023 pokračuje Tříkrálová sbírka

Zřejmě největší pravidelná celonárodní Tříkrálová sbírka v těchto dnech pokračuje po celém Plzeňském kraji.  Na starý kolednický zvyk navázala v roce 2001 Charita Česká republika a díky štědrým dárcům v Diecézi plzeňské (Plzeňský a Karlovarský kraj) se loni vykoledovalo přes 6 milionů korun.

tříkráloví koledníci ze Svojšína na Tachovsku

Charity, pro něž je Tříkrálová sbírka důležitým zdrojem, pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují.

Jak se koleda rozděluje? Celkem 65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším koledujícím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání dětí z nejchudších rodin v Jižní Americe), 5 % je určeno  na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …