Domů / Plzeňský rozhled / Během prvních šesti měsíců roku se živě narodilo 55,0 tisíce dětí

Během prvních šesti měsíců roku se živě narodilo 55,0 tisíce dětí

Počet obyvatel České republiky k 30. červnu opět překročil hranici 10,7 milionu, pod kterou se dostal v důsledku vysokého počtu zemřelých v prvním čtvrtletí roku. Celkový přírůstek za období leden až červen ve výši 1,2 tisíce osob byl však nejnižší od roku 2014. Počty živě narozených, sňatků i rozvodů za 1. pololetí se meziročně zvýšily. Saldo zahraniční migrace se po loňském propadu vrátilo na úroveň roku 2019.

Počet obyvatel České republiky v průběhu prvního pololetí vzrostl o 1,2 tisíce na 10,703 milionu. Jednalo se o nejmenší populační růst mezi počátkem a polovinou roku za posledních osm let. „Za nízkým přírůstkem obyvatel v 1. pololetí letošního roku stála záporná bilance přirozené měny. Počet zemřelých byl o 21,3 tisíce vyšší než počet živě narozených, zatímco o rok dříve, v 1. pololetí roku 2020, činil úbytek přirozenou měnou pouze 2,6 tisíce,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky. Saldo zahraniční migrace dosáhlo 22,5 tisíce osob, mírně tak překonalo hodnotu ze stejného období roku 2019. Oproti roku 2020, kdy možnost stěhování omezila protiepidemická opatření, vzrostlo na 2,5násobek.

Během prvních šesti měsíců roku se živě narodilo 55,0 tisíce dětí – obyvatel Česka. Bylo to o čtyři sta (o 1 %) více než ve stejném období roku 2020. Počet žen v reprodukčním věku přitom dále poklesl. Nejvíce dětí, čtvrtinu z úhrnu, porodily ženy ve věku 29–31 let, resp. ženy ročníků narození 1989–1991. Celkem 25,8 tisíce dětí se narodilo ženám jako prvorozené, druhorozených bylo 21,4 tisíce a narozených ve vyšším pořadí 7,8 tisíce. Podíl dětí narozených v 1. pololetí mimo manželství se meziročně mírně zvýšil ze 47,9 na 48,4 %. Nejvyšší zůstává u prvorozených (59,0 %), naopak nejnižší u druhorozených (38,9 %).

Počet zemřelých ve výši 76,3 tisíce byl v prvním pololetí letošního roku o 19,1 tisíce (o 33 %) vyšší než ve stejném období roku 2020. Největší meziroční přírůstek byl registrován v březnu (o 64 %), v dalších měsících již převis zemřelých postupně klesal. K nejméně úmrtím došlo v červnu (8,5 tisíce) – šlo v letošním roce o první měsíc, kdy byl počet zemřelých meziročně nižší (o 0,3 tisíce). Z celkového počtu zemřelých připadalo 40,8 tisíce na muže (53,5 %) a 35,5 tisíce na ženy, meziroční navýšení bylo výraznější u mužů (o 39 %; u žen o 27 %). Z pohledu pětiletých věkových skupin mezi zemřelými muži převažovali ti ve věku 70–74 a 75–79 let (silné válečné a poválečné generace), zatímco mezi zemřelými ženami bylo nejvíce 85–89letých a 80–84letých (generace narozených v 30. letech 20. století). V porovnání s počtem zemřelých v prvním pololetí roku 2020 bylo letos více úmrtí osob zejména ve věku 75–79 a 70–74 let (o 51, resp. 49 %). Během svého prvního roku života zemřelo celkem 114 dětí, o 16 méně než ve stejném období předchozího roku, což odpovídalo kojenecké úmrtnosti na úrovni 2,1 ‰.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Den železnice v Lužné připomene i 50 let od vzniku VUZ

Zářijové oslavy svátku železničářů vyvrcholí o víkendu 18. – 19. září Dnem železnice, jehož dějištěm …