Domů / Plzeňský rozhled / Canisterapie v nemocnici Bory

Canisterapie v nemocnici Bory

Canisterapie (canis – latinsky pes) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.
Kontakt se psem má na některé klienty více pozitivních vlivů, než by si mohl zdravý jedinec představit. Canisterapie se uplatňuje u lidí s psychickými poruchami, poruchami paměti, poruchami řeči, motoriky nebo u těch, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko a cítí se opuštěně. Tato metoda se již řadu let používá v domovech pro seniory, stacionářích, dětských domovech nebo v ústavech pro mentálně a fyzicky postižené. Poslední dobou se začíná uplatňovat i v nemocničních zařízeních.
Ve Fakultní nemocnici Plzeň Bory se od října 2013 canisterapie začala aplikovat u vybraných klientů na sociálních lůžkách (součást Interního oddělení) a na oddělení Dlouhodobé intenzivní péče jako součást rehabilitace a ergoterapie. Ergoterapeutka Bc.Jitka Blahutová provádí skupinovou canisterapii na stanici sociálních lůžek, při které klienti kolektivně pracují formou hry s jejím psem, fenkou Sisi. Je to tříletá fena border kolie s přátelskou povahou. Klienti dávají Sisi naučené základní povely poslušnosti nebo jí házejí předměty, které jim na povel vrací zpět do ruky. Těmito aktivitami si klienti procvičují hrubou i jemnou motoriku, svalovou sílu, mluvenou řeč, neverbální komunikaci, ale také paměť. Ze zdravotnického hlediska zde plní uvedená skupinová terapie fyziorehabilitační funkci.
Psychosociální funkce canisterapie se uplatňuje především u klientů na oddělení Dlouhodobé intenzivní péče. Zde i prostá přítomnost psa u klienta na lůžku vyvolává radost, vzpomínky, aktivuje myšlení a paměť. Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou má za cíl oživit příjemné zážitky, které mají pro člověka hluboký význam. Mnoho klientů začne spontánně vyprávět o jejich bývalých nebo současných zvířecích mazlíčcích, a jelikož to bývají prožitky vesměs příjemné, doprovází jejich vyprávění i úsměv na tváři, což patří k cílům canisterapie jako pomocné psychoterapeutické metody.
Předpokladem pro provádění canisterapie je především povaha psa a jeho souhra s psovodem neboli asistentem. Tvoří spolu tým, který jednou ročně absolvuje canisterapeutické zkoušky, které prověřují chování, povahu, dovednosti a zdravotní stav psa.  

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

V obci Hradiště na Rokycansku dosáhla účast 97,30 %

V celkem třiceti třech obcích na území všech krajů s výjimkou Prahy rozhodli voliči o novém složení …