Domů / Ceník inzerce

Ceník inzerce

Ceny se neustále zvyšují, ale my jsme ty naše pro vás zmrazili již v roce 2015 a necháme je u ledu i v roce 2023.

Aktuální ceník si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Velikost inzerátu Plzeňsko–Rokycansko, Tachov, Stříbro
Cena (Kč)
Klatovy–Domažlice
Cena (Kč)
Jižní Čechy
Cena (Kč)
1 strana 30.240 25.920 22.680
1/2 strany 15.120 12.960 11.340
1/4 strany 7.560 6.480 5.670
1/8 strany 3.780 3.240 2.840
1/16 strany 1.890 1.620 1.420
Při jiných rozměrech je cena vypočítána z těchto základních cen:
v textové části 1 sloupec (45 mm) × 1 mm výška,
v inzertní části 1 sloupec (30 mm) × 1 mm výška
1 mm výšky
textová část
28 24 24
1 mm výšky
inzertní část
20 20 20

 

Velikost inzerátu Plzeňsko, Klatovy–Domažlice
Cena (Kč)
Plzeňsko, Jižní Čechy
Cena (Kč)
Klatovy, Domažlice, Jižní Čechy
Cena (Kč)
Plzeňsko, Jižní Čechy, Klatovy– Domažlice
Cena (Kč)
1 strana 43.200 43.200 38.880 56.160
1/2 strany 21.600 21.600 19.440 28.080
1/4 strany 10.800 10.800 9.720 14.040
1/8 strany 5.400 5.400 4.860 7.020
1/16 strany 2.700 2.700 2.430 3.510
Při jiných rozměrech je cena vypočítána z těchto základních cen:
v textové části 1 sloupec (45 mm) × 1 mm výška,
v inzertní části 1 sloupec (30 mm) × 1 mm výška
1 mm výšky
textová část
40 40 36 52
1 mm výšky
inzertní část
25 25 24 32

 

Přirážka za barvu

Za každou další barvu účtujeme přirážku 5 %, minimálně 50 Kč.
Například u inzerátu, kde bude kromě černé barvy použita ještě červená
a modrá, připočteme k ceně inzerátu 10 % minimálně však
100 Kč. Plnobarva 15 %.

Přirážka za umístění

Tato přirážka je účtována jen pokud si zákazník objedná zvláštní, či jinak
exkluzivní umístění. Pokud si například zákazník bude přát, že jeho inzerát
musí vyjít na určitém místě a straně, bude k základní ceně inzerátu
připočtena přirážka 10 %. Za umístění na 1. straně účtujeme přirážku
100 %, za 3. stranu 25 % a za poslední stranu 50 %.

Sleva za opakování

Množstevní sleva je přiznávána těm zákazníkům, kteří s firmou Vogel Medien
International s. r. o. uzavřou smlouvu na zveřejňování opakované
inzerce. Nemusí jít o obsahově stejný inzerát, ale smluvně zajištěný
stejný formát pro vícenásobné opakování inzerátu jedné firmy. Za
2 opakování je sleva 4 %, za 6 opakování 6 %, za
9 opakování 8 % a za 12 opakování 12 %.

Sleva za objem

Při uzavření roční objednávky nad 30.000 Kč bude přiznána sleva 3 %,
nad 60.000 Kč sleva 6 % a nad 80.000 Kč sleva 8 %.

K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty 21 %.

Tiskové podklady

Tiskové podklady pro inzerci prosíme předávejte v následující podobě:

  • čitelný text nebo text v digitální podobě ve wordu,
  • fotografie nebo diapozitivy (pokud budou v digitální podobě pak s rozlišením 300 DPI),
  • loga v grafickém programu CorelDraw nebo Illustrator,
  • hotové litografie v tiskové podobě.