Domů / Plzeňský rozhled / Cenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek

Cenu města Plzně získal vědec Jindřich Matoušek

Za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž má pomoci zejména lidem, kteří kvůli vážnému onemocnění přijdou o hlasivky, získal vědec Jindřich Matoušek ze Západočeské univerzity Cenu města Plzně. Z rukou plzeňského primátora Martina Baxy ji převzal 24. listopadu při kratším osobním setkání na radnici v Sále Luďka Pika.    

vědec Jindřich Matoušek

„Cena města Plzně se udílí za významná vědecká díla v oborech společenských a přírodních věd nebo za rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Projekt konzervace a rekonstrukce hlasu, jenž pod vedením docenta Jindřicha Matouška přispěje k větší kvalitě života lidí, kteří přišli kvůli nemoci o hlasivky, bezesporu k významným počinům ve vývoji nových technologií patří,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Moc si tohoto ocenění vážím a beru to jako uznání nejen mé práce, ale i jako ocenění snahy celého týmu, který se na výzkumu podílí. Poděkování patří i partnerům, tedy 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnici v Motole a rovněž komerčním firmám. Bez našich partnerů by tento projekt nemohl být úspěšný,“ uvedl při přebírání ceny Jindřich Matoušek.

vědec Jindřich Matoušek a primátor Martin Baxa

Na projektu Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii pracuje tým vědců ve výzkumném centru Nové technologie pro informační společnost (NTIS) při Fakultě aplikovaných věd ZČU. Může pomoci zejména pacientům, kteří o hlas přijdou vlivem nádorových onemocnění, kvůli nimž musí podstoupit totální laryngektomii, tedy operaci, při níž lékaři odstraní celý hrtan včetně hlasivek, ale využít jej mohou lidé i při jiných onemocněních.

Technologie, která dokáže přečíst libovolný text a převést ho na hlas, je známá, avšak hlas namluvený profesionálním řečníkem zní strojeně a neosobně. Díky nově vyvíjenému systému budou moci lidé tuto technologii využívat ve spojení s vlastním hlasem, který si budou moci před operací nahrát i u sebe doma do takzvaného řečového balíčku, jenž představuje sadu vět. Po ztrátě hlasu pak mohou to, co chtějí svému okolí sdělit, napsat například do mobilního telefonu nebo počítače. Díky speciálnímu programu pak z tohoto zařízení zazní napsané věty nebo slova jejich vlastní hlasem. Tento fakt má mimo jiné podle odborníků dobrý vliv na psychiku pacientů i jejich blízkých.

Doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., absolvoval svá inženýrská i doktorská studia na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde v současné době působí na Katedře kybernetiky a také jako vědeckovýzkumný pracovník ve výzkumném centru NTIS. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast počítačového zpracování řeči, zejména syntézy řeči, a na aplikaci řečových technologií v každodenním životě. Je autorem či spoluautorem více než 150 odborných publikací a rovněž spoluautorem rozsáhlé monografie Mluvíme s počítačem česky, za kterou v roce 2006 obdržel od výboru Matice české literární cenu profesora A. Danilevského.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Industriální stezka se proměnila ve stopovací hru

Industriální stezka po historických zajímavostech bývalého cukrovaru či tramvajové vozovny a současného areálu DEPO2015 se …