Domů / Plzeňský rozhled / Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2020 v Plzeňském kraji

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2020 v Plzeňském kraji

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 341 418 osob, z toho 18,3 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 81,7 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 3,0 %, a to především vlivem výrazného nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 18,3 %).

Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2020 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 33 636, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (53,9 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Polska (6 336, tj. 10,2 %) a Slovenska (3 534, tj. 5,7 %). 

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2020 oproti stejnému období roku 2019 mírně vzrostla v šesti krajích ČR. V ostatních krajích došlo k poklesu celkové návštěvnosti, přičemž Praha zaznamenala výrazný pokles hostů (o 67,5 %), jež jsou tvořeni především zahraniční klientelou. K regionům, kterým se v létě dařilo, patřily kraje Liberecký, kam přijelo o 16,7 % osob více, dále kraje Královéhradecký (o 9,4 %) a Vysočina (o 7,8 %). V Plzeňském kraji byl zaznamenán čtvrtý nejvyšší nárůst, a to o 3,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2020 strávili celkem 1 013 016 nocí, což bylo o 4,8 % více než za stejné období předchozího roku. V porovnání mezi regiony zaznamenal Plzeňský kraj pátý nejvyšší nárůst v počtu přenocování hostů (o 4,8 %). V průměru připadaly na jednoho hosta 3,0 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 4,0 dne.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …