Domů / Plzeňský rozhled / Cizinci v Plzeňském kraji v loni tvořili téměř 8% obyvatel

Cizinci v Plzeňském kraji v loni tvořili téměř 8% obyvatel

Počet cizinců v Plzeňském kraji meziročně vzrostl, většina z nich je v produktivním věku. Nejvyšší zastoupení podle státní příslušnosti měli osoby z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Zhruba polovina cizinců žila na území okresu Plzeň-město.

Na území Plzeňského kraje žilo podle cizinecké policie k 31. 12. 2021 celkem 43 600 cizinců bez osob s platným azylem, tj. 7,5 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Dle pohlaví je více cizinců mužů, jejich podíl dosáhl 57,0 %. Z celkového počtu cizinců na území České republiky představuje skupina cizinců žijící v Plzeňském kraji 6,6 % (čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnání). Nejvíce cizinců v mezikrajském porovnání žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském, celkem tvoří více než polovinu všech cizinců v celé ČR (59,9 %).

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvořili více jak jednu třetinu všech cizinců (35,2 %), dále státní příslušníci Slovenska (17,6 %), Vietnamu (14,2 %), Bulharska (6,9 %), Rumunska (6,5 %) a Německa (2,6 %). V roce 2021 pobývalo v kraji 60,6 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, v porovnání s předchozím rokem zde došlo k výraznému navýšení až o 5,9 procentního bodu. Příčinou je zcela jistě narůstající počet cizinců přicházejících z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil téměř o čtvrtinu (o 24,3 %). Zastoupení cizinců ze zemí Evropské unie (39,4 %) naopak zaznamenalo meziroční pokles o 5,9 procentního bodu.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Vesnicí roku Plzeňského kraje 2022 je obec Kařez

Soutěž o Vesnici roku Plzeňského kraje 2022, jejímž vítězem se ze 14 účastníků stala obec …