Domů / Plzeňský rozhled / Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých domácnostech. Až do 21. července 2024 navštíví odborně proškolení tazatelé téměř sedm tisíc domácností po celé republice. Cílem je zjistit aktuální údaje o používání internetu, počítačů, mobilních telefonů a dalších chytrých zařízeních.

Šetření nazvané Informační technologie v domácnostech  organizuje ČSÚ každoročně již od roku 2002, letos tedy po dvacáté třetí. „Český statistický úřad zjišťuje údaje nejen o používání internetu nebo mobilního telefonu, ale také informace o činnostech prováděných na internetu, jako je například online nakupování. Letos jsou navíc zařazeny otázky o používání chytrých věcí, které ovládáme přes mobilní aplikace, kam patří třeba chytré domácí spotřebiče,“ uvádí Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Výzkum se provádí každý rok v náhodně vybraném vzorku domácností a navazuje na Výběrové šetření pracovních sil. Údaje jsou zjišťovány prostřednictvím proškolených tazatelů, kteří navštěvují vybrané byty a vyplňují dotazník se všemi osobami staršími 16 let, které v době šetření na dané adrese obvykle bydlí. Z časových a finančních důvodů se nelze ptát všech obyvatel Česka, poměrně spolehlivý obraz však poskytne i dobře zvolený vzorek, který čtvrtletně činí 6 780 domácností. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a tato data jsou ze zákona důsledně chráněna.

Výsledky z minulého kola šetření, které proběhlo na jaře roku 2023, jsou zveřejněny na webu ČSÚ. Mezi hlavní zjištění minulého roku patřilo například to, že internet používá 87 % dospělých, chytrou televizi rovných 50 % a internetové bankovnictví 73 %. Meziročně rostlo nejvíce používání internetu ke sledování placených videí nebo poslouchání hudby z placených aplikací. Výsledky letošního šetření budou k dispozici ke konci listopadu tohoto roku.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …