Domů / Plzeňský rozhled / Diecézní charita rozdělila finanční pomoc zasaženým ve Stebně

Diecézní charita rozdělila finanční pomoc zasaženým ve Stebně

Díky solidárním dárcům, kteří přispěli na transparentní účet Diecézní charity Plzeň, bylo na pomoc rodinám ve Stebně v okrese Louny po červnové ničivé bouři poskytnuto 631 tisíc korun. Finanční podporu obdrželo celkem osm rodin. Většina z nich své domovy v provizorních podmínkách obývá i přes období rekonstrukčních prací. Příspěvky, které přišly na transparentní účet od 3. srpna, tedy po rozdělení darů zasaženým obyvatelům,   diecézní charita shromažďuje do fondu krizové pomoci pro případ dalších mimořádných událostí. Přispět do fondu je možné stále pod variabilním symbolem 246 prostřednictvím transparentního účtu Diecézní charity Plzeň 277850809/0300. 

„Zdá se mi, že situace je už stabilizovaná. Nejnáročnější byly myslím první dva týdny po tornádu. Zdejší lidé teď zejména čekají na to, až se uvolní kapacity firem a řemeslníků a ti budou moci přijet pokrýt stále ještě z velké části zaplachtované střechy, či provést jiné potřebné práce,“ říká k situaci v obci místní farář Richard Polák, který byl první osobou, s nímž byla charitní Terénní krizová služba v kontaktu po odeznění bouře. Intervenční tým ve Stebně nabízel okamžitou psychologickou podporu a humanitární pomoc.

Pater Polák a krizový intervent Jakub Novotný, foto archiv DCHP

„Vážím si toho, že se Charita Plzeň velmi rychle objevila na místě. Začala mapovat nepřehlednou situaci a mluvit s konkrétními postiženými. Situace byla o to složitější, že pomáhajících institucí, organizací i soukromých osob bylo v jednu chvíli na místě velké množství a šlo o to přeci jen s rozvahou zacílit pomoc konkrétním lidem. Myslím, že v tom plzeňská charita jednala rozvážně, někde pomohla okamžitě a v jiných případech nechala „situace“ uzrát,“ pokračuje otec Polák. „Osobně jsem zvláště rád za podporu jedné mladé rodiny, které se několik týdnů po tornádu narodilo dítě a  které Charita přispěla na opravu poškozených aut a přívěsného vozíku, jež otec rodiny používá při výkonu své profese. Znám zblízka situaci této rodiny. Nic si nenárokovali, ale když pomoc byla nabídnuta, vděčně ji přijali.“

obec Stebno – následky tornáda

Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň má v okamžité pomoci lidem zasaženým náhlým neštěstím široké spektrum uplatnění. „Může se jednat o náhlou osobní krizi, jako je ztráta blízkého člověka, partnerskou nebo rodinnou krizi, sebevražedné myšlenky nebo ztrátu smyslu života. Vyjíždíme pomoci osobám zasaženým mimořádnou událostí, například při požárech, živelních pohromách, dopravních nehodách,“ uvádí vedoucí služby Lada Vlčková. Terénní krizová služba také disponuje nonstop telefonickou linkou 777 167 004 a je napojena na Integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje.

Rezervní krizový fond zřizuje Diecézní charita Plzeň právě pro případ mimořádných událostí, jakou byla například ničivá bouře ve Stebně. V takových situacích je na místě rychlá finanční podpora zasažených vedoucí zejména k neodkladnému zajištění bydlení nebo jiných nezbytných životních potřeb. Veřejnost do něj může přispívat pod variabilním symbolem 246 na transparentní účet Diecézní charity Plzeň 277850809/0300. Sledovat pohyby na účtu je možné ONLINE.

kostel sv. Jana Křtitele ve Stebně

Charita také od dárců obdržela část finančních prostředků na opravu stebenského kostela sv. Jana Křtitele. Ty byly poukázány na účet Nadačního fondu Dominanty, č. ú. 212356826/0300, pod variabilním symbolem 070677, který sbírku zastřešuje. Jednalo se celkem o 20,5 tisíce korun. I tento účet je stále otevřený pro zájemce, kteří by chtěli rekonstrukci kostela podpořit. „Situace na sbírkovém kontě Dominanty i jednání s pojišťovnou nakonec definitivně určí rozsah podzimních prací. Všem dárcům moc děkujeme,“ uvádí stebenský farář Richard Polák.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Retro běh pro mizící druhy jako oslava výročí

Sportování a ochrana přírody, to vše se úspěšně  spojí v jedno, a to už  v …