Domů / Plzeňský rozhled / Do kontrolního procesu město zapojí i veřejnost

Do kontrolního procesu město zapojí i veřejnost

Současná koalice ve vedení města Rokycan chce více zapojit občany nejen do aktuálního dění ve městě, ale také do rozhodovacích a kontrolních procesů. Proto zastupitelé rozhodli o rozšíření Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rokycan o dva členy z řad veřejnosti, výbor bude tedy devítičlenný. Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit do 20. března 2023.

Rokycanská radnice

„Naším cílem je, aby město bylo pro své občany partnerem, ne nepřítelem, proto chceme otevřít úřad občanům. Nejen zlepšením systému informovanosti, ale přímo zapojením do aktuálního dění ve městě, včetně rozhodovacích a kontrolních procesů. Při vědomí důležitosti kontrolního výboru jsme proto schválili na listopadovém zasedání zastupitelstva rozšíření tohoto výboru o dva členy z řad občanů Rokycan. Zájemci o činnost ve výboru zastupitelstva se mohou hlásit do 20. března 2023,“ vysvětlil Tomáš Rada, starosta města Rokycan.

V případě zájmu občana o členství v kontrolním výboru, žádá město o doručení žádosti o členství v kontrolním výboru. Ta by měla obsahovat osobní údaje, kontaktní údaje a součástí by měl být krátký motivační dopis. Žádost je možno doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Rokycany či elektronickou formou na e-mail epodatelna@rokycany.cz nebo jakoukoliv jinou elektronickou formou.

Na jednání zastupitelstva dne 24. dubna 2023 bude předložen materiál týkající se doplnění kontrolního výboru o dva občany z řad veřejnosti a zastupitelé přijatým usnesením rozhodnou o personálním obsazení těchto dvou míst v kontrolním výboru. Následně budou občané informováni o konečném složení kontrolního výboru.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …