Domů / Plzeňský rozhled / Dopravní stavby financované z krajského rozpočtu v příštím roce

Dopravní stavby financované z krajského rozpočtu v příštím roce

V příštím roce  je Plzeňský kraj prostřednictvím  svého majetkového správce Správa a údržba silnic připraven realizovat z krajského rozpočtu 55 investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v celkovém objemu  702,67 milionů korun.

„V případě úspor po realizaci veřejných zakázek je pak SÚS PK schopna realizovat dalších  21  náhradních akcí v předpokládané hodnotě 287 mil. Kč,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Mezi dopravní stavby, které jsou nachystány k realizaci, patří opravy mostů, průtahy obcemi i extravilánové úseky, např.  přestavba mostu v Tlučné, Vlkanov průtah, II/230 Mantov-Pančava-oprava. Zároveň byla schválena příprava  projektových dokumentací k 137 akcím v částce 55 mil. Kč. Seznam všech dopravních staveb k realizaci v roce 2024 schválila dnes Rada kraje.

Dopravní stavby financované ze SFDI

Rada kraje dále schválila do plánu oprav silnic na rok 2024 zařazení stavebních akcí, které budou prováděny za podmínky, že budou Plzeňskému kraji pro rok 2024 poskytnuty prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. SÚS PK proto předložila Radě kraje plán 12 akcí k financování ve výši 541 mil. Kč, a to  včetně zásobníku 9 náhradních akcí v hodnotě 318,5 mil. Kč.

Ze SFDI jsou realizovány zejména opravy dlouhých extravilánových  úseků pozemních komunikací, spočívající ve výměně asfaltového krytu. Pro rok 2024 lze na základě komunikace s Ministerstvem dopravy ČR očekávat  částku cca 360 milionů korun,“ vyčíslil  Pavel Čížek.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …