Domů / Plzeňský rozhled / Dotační programy podpoří sport, kulturu i opravu památek i potřebné

Dotační programy podpoří sport, kulturu i opravu památek i potřebné

Město Rokycany každoročně podporuje místní kluby a spolky. V roce 2023 rozdělilo téměř 10 milionů korun pro organizace působící v Rokycanech. V roce 2024  to bude v rámci vyhlášených dotačních programů částka 10,85 milionu korun.  

V rozpočtu na rok 2024 je alokována  na podporu organizací se zdravotním nebo sociálním zaměřením působících v městě Rokycany částka ve výši 250 tisíc korun (navýšeno oproti roku 2023 o 30 tisíc korun).  V návrhu rozpočtu na rok 2024 je alokována pro poskytnutí dotací na podporu přístrojového vybavení lůžkových zdravotnických zařízení částka 700 tisíc korun. O podporu z programu mohou žádat lůžková zdravotnická zařízení vykonávající zdravotnické úkony na území města Rokycan a na Rokycansku.

Částka ve výši 8,5 milionu korun (navýšeno oproti roku 2023 o 1,5 milionu korun) je určena na podporu spolků a organizací působících ve městě Rokycany se zaměřením na zájmové činnosti a sport pro rok 2024 slouží k poskytnutí dotací na podporu spolků se zaměřením na zájmové činnosti a sport. Z této částky je na vyhlášený program vyčleněna částka 8,2 milionu korun, zbylé finance jsou ponechány v rozpočtu pro možné poskytnutí individuálních dotací v průběhu roku 2024. 

Dotační program na podporu kultury ve městě Rokycany počítá s částkou   700 tisíc korun a oproti letošnímu roku je navýšena o 100 tisíc korun. Dotace z programu budou poskytnuty na kulturní akce (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, tradiční lidová kultura, přednášky, přehlídky, festivaly atd.) konané na území města Rokycany nebo pořádané prioritně pro občany města Rokycany. Důvodem je podpora kulturního vyžití občanů a podpora neprofesionálních uměleckých aktivit. Žádat o dotaci mohou fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje účel poskytnutí dotace. Žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem Rokycany.

Na  úpravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně a nejsou zapsané na seznamu kulturních památek, se počítá s částkou jeden milion korun a je shodná s částkou alokovanou v letošním roce. V programu došlo k úpravě, kdy je možné čerpat dotaci i na objekt vedlejší (např. kolny), a to v případě nečerpání dotace na objekt hlavní. Cílem poskytování dotací z programu je podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov (fasáda, střecha, okna, dveře, vrata a výkladce), které se nacházejí v městské památkové zóně a nejsou zapsané na seznamu kulturních památek.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …