Domů / Plzeňský rozhled / EPPka přispěla zrakově postiženým dětem na kamerovou lupu

EPPka přispěla zrakově postiženým dětem na kamerovou lupu

Učitelé a děti ze Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni Doubravce převzali od Nadace ČEZ kamerovou zvětšovací lupu, která napomáhá optimalizaci zraku při čtení. Projekt v hodnotě 84 tisíc podpořili nasbíranými body za sportovní aktivity uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem. 

Různé pomůcky napomáhající zrakově postiženým dětem ve výuce jsou pro školy naprostou nutností, jejich pořízení však bývá velmi nákladné. Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené děti v Plzni, Lazaretní ulici, se proto obrátila na Nadaci ČEZ s žádostí o grant v programu Podpora regionů. Potřebovala zakoupit pro výuku kamerovou lupu pro optimalizaci zraku.

„Technologie lupy díky 30násobnému optickému přiblížení pomáhá vidět ostřeji a navíc má hlasový výstup do sluchátka, takže dotyčný při jejím použití neruší své okolí,“ vysvětluje ředitelka školy Iva Šmrhová.

Nadace ČEZ žádosti vyhověla a projekt zařadila do své aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kde ji svými body za různé sportovní aktivity podpořili její uživatelé. Nadace ČEZ a  zástupkyně Lions Club Bohemia Plzeň, který doplnil zbylých 26 tisíc korun, tak škole slavnostně předaly zakoupenou kamerovou lupu ADAPTECH SMART ZOOMVIEW s LED obrazovkou v celkové pořizovací hodnotě 100 tisíc korun.

Dosud škola disponovala několika kompenzačními pomůckami, žádná z nich však nenabízí takové možnosti jako kamerová lupa s hlasovým výstupem. Žákům pomůže přiblížit i vzdálené objekty, což využijí při čtení z tabule i při zrakové práci do blízka. Kompenzační pomůcka najde využití nejen při práci jednotlivců, ale celé skupiny žáků. A v neposlední řadě ji ocení i samotní pedagogové ve vzdělávacím procesu.  

„Moderní zobrazovací technologie jdou neustále dopředu a je skvělé, že nacházejí využití právě ve vzdělávání dětí s různými vadami,“ doplnila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.  

Škola 25 let pečuje o zrakově postižené žáky. Výuka probíhá dle osnov základní školy, ve třídě je max. 14 žáků s individuálním přístupem. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a družina, internát a speciálně-pedagogická poradna. Probíhá vyučování dětí na hudební nástroj, dětí se učí Braillovo písmo. Po ukončení ZŠ studují žáci na speciálních středních školách, někteří odcházejí s dobrými výsledky i na VŠ.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Rokycany se snaží zbavit Bílé haldy, už více než 60 let

Již od konce 19. století je na okraji centra města Rokycan tzv. Bílá halda. Ta …