Domů / Plzeňský rozhled / Fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití nepotřebných budov

Fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití nepotřebných budov

Univerzita Karlova zjišťuje možnosti a meze spolupráce s potenciálními investory v souvislosti s plánovaným prodejem vybraných nemovitostí v Plzni. Ty zůstanou nevyužité po přestěhování fakulty do nového kampusu v roce 2022.  

Děkanát

S cílem zabezpečit kvalitní a kapacitně dostačující prostory pro narůstající počet studentů Lékařské fakulty v Plzni zahájila Univerzita Karlova v roce 2012 výstavbu nového Univerzitního medicínského centra na Lochotíně v blízkosti fakultní nemocnice. Nový kampus vytvoří kompletní zázemí pro výuku i výzkum a nahradí tak dosavadní, již nevyhovující prostory rozptýlené v různých částech města. Do nových moderních prostor se studenti a učitelé plánují přesunout již v roce 2022 a stávající budovy Lékařské fakulty v Plzni tak zůstanou bez využití.

Procháskův ústav

Univerzita Karlova tak v současnosti hledá vhodné potenciální investory na prodej vybraných, brzy již nevyužívaných objektů. Jedná se o tři historické budovy, konkrétně jimi jsou budova děkanátu Lékařské fakulty v Plzni v Husově ulici, Pavlovův ústav v Lidické ulici a Procháskův ústav nacházející se naproti Pavlovovu ústavu, v ulici Karlovarská. Díky jedinečné architektuře byly budovy Procháskova a Pavlovova ústavu prohlášeny za nemovité kulturní památky. Lokalita, v níž se nacházejí, je městskou památkovou zónou.

Prostřednictvím aktuálně probíhajícího průzkumu trhu by měla Univerzita Karlova získat od případných zájemců zpětnou vazbu a podklady pro interní diskuzi a volbu vhodného postupu ohledně plánované transakce. Do průzkumu jsou přizváni renomovaní investoři, kteří disponují zkušenostmi z podobných transakcí.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Příjmy domácností v prvním pandemickém roce rostly, i když nerovnoměrně

V roce 2020 meziročně vzrostly příjmy českých domácností téměř o 5 %, reálně o 1,7 %. Takzvaná …