Domů / Plzeňský rozhled / Firmy z Plzeňska a Bavorska děkují kraji za pomoc s očkováním

Firmy z Plzeňska a Bavorska děkují kraji za pomoc s očkováním

Za pomoc při zajišťování očkování zaměstnanců 40 firem a společností, které působí v západočeském pohraničí, poděkovalo  hejtmance a předsedkyni Krizového štábu Plzeňského kraje Iloně Mauritzové během on-line jednání Krajské hospodářské komory v PK, Česko-německé obchodní a průmyslové komory (IHK Regensburg) a dalších zaměstnavatelů.   

„Děkuji, že se snažíte ve svých firmách a společnostech dodržovat opatření související s nouzovým stavem na našem území a využíváte či využijete možností našich očkovacích mobilních týmů, o nichž jsme vás všechny prostřednictvím Krajské hospodářské komory v PK informovali,“ řekla hejtmanka zaměstnavatelům.

hejtmanka kraje Ilona Mauritzová

Sdělila také, že jim bude poskytnut metodický materiál připravený Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se všemi aktuálními opatřeními, která by měli zaměstnavatelé dodržovat. Upozornila je na nově otevřené očkovací místo pro neregistrované zájemce v Plzni a o tom, že se Plzeňský kraj snaží, aby se do očkování zapojili v daleko větší míře praktičtí lékaři.

 

 „Díky krajským mobilním testovacím a očkovacím týmům, se průmysl v našem regionu úplně nezastavil. Testování spolu s očkováním, je jedinou možnou cestou, jak ho udržet dál v chodu, a tím zachránit lidem jejich práci,“ dodává hejtmanka Mauritzová a zároveň   poděkovala za vynikající spolupráci ředitelce KHK Radce Trylčové.

Jednatel pobočky IHK Regensburg Richard Brunner     ocenil zejména přístup a snahu jeho představitelů pomoci firmám se zajištěním očkování zaměstnanců, která ve svém důsledku vede v covidové době k udržení společností v provozu. Připomněl, že Plzeňský kraj byl prvním krajem v ČR, kdo využití mobilních týmů pro očkování zahraničních zaměstnanců inicioval a poděkoval za tuto činnost a prosazení této možnosti očkování jmenovitě hejtmance Iloně Mauritzové. Důraz, jak dále řekl, dávají německé společnosti působící na českém území na testování, očkování a na odpovědné dodržování všech aktuálně přijatých opatření Krizovým štábem PK. Proočkovanost ve firmách se nyní  pohybuje mezi 60-70 %.

Mgr. Radka Trylčová

Ředitelka KHK v PK Radka Trylčová k jednání uvedla: „Důležitá je pro nás zpětná vazba od firem, jejichž podnikání je nyní v době pandemie velmi silně ovlivněno zvýšenými náklady. Ať už jsou to  desinfekce, roušky nebo testování. A v současné době se skloňuje i očkování zaměstnanců ve firmách. Ale především tato komunikace probíhá oboustranně a mě velmi těší, že vedení kraje v čele s paní hejtmankou chce o problémech ve firmách hovořit, informace si od firem vyslechnout, a chtějí i tyto problémy pomoci řešit.“

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Příjmy domácností v prvním pandemickém roce rostly, i když nerovnoměrně

V roce 2020 meziročně vzrostly příjmy českých domácností téměř o 5 %, reálně o 1,7 %. Takzvaná …