Domů / Plzeňský rozhled / Geologický průzkum potvrdil zbytkovou kontaminaci u letiště Plzeň-Líně

Geologický průzkum potvrdil zbytkovou kontaminaci u letiště Plzeň-Líně

Kontaminaci v okolí bunkrů 1, 2 a 5 v areálu letiště Plzeň-Líně potvrdily výsledky předběžného geologického průzkumu, který probíhal v první polovině letošního roku. Pro odstranění tohoto znečištění způsobeného provozem bývalého vojenského letiště aktuálně státní podnik DIAMO připravuje sanační plán. Předpokládá se, že sanační práce potrvají 10 až 12 měsíců a přispějí jednak k ozdravení znečištěných míst a zároveň jsou předpokladem pro vybudování podnikatelského parku.

Letiště Líně, foto Filip Karban

„Průzkum zároveň potvrdil, že lokalita je způsobilá pro stavbu průmyslové zóny. O ekologické zátěži, která má původ v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy v areálu působila armáda, jsme měli rámcové informace mimo jiné díky studii, kterou v minulosti zadával Plzeňský kraj. Aktuální průzkum nám pomohl získat přesnější data, abychom mohli kontaminaci odstranit a pokračovat v přípravě podnikatelského parku,” vysvětlil David Petr, hlavní koordinátor projektu Strategického podnikatelského parku Líně ve státní agentuře CzechInvest. Zdrojem předchozích informací byla i databáze SEKM od Ministerstva životního prostředí.

Během průzkumných prací bylo odebráno přes 100 vzorků zemin a 27 vzorků podzemní vody k laboratorní analýze, kterou zpracovala mezinárodní akreditovaná laboratoř. Výsledky potvrdily přítomnost pouze zbytkové kontaminace, která byla způsobená leteckým petrolejem – kerosinem.

Letiště Líně, foto František Havel

Zjištěné zvýšené hodnoty jak zeminách, tak podzemní vodě, jsou vázány pouze na bezprostřední okolí bunkrů 1,2 a 5,“ uvedl Michal Kofroň, jednatel společnosti G-Consult s r.o., která průzkum prováděla. Data ukazují, že kontaminace se po více než padesáti letech průběžných sanačních prací minimalizovala, a proto se předpokládá, že se lokalitu podaří zcela vyčistit do deseti až dvanácti měsíců. Půjde zejména o odtěžení kontaminované zeminy a její likvidaci.

„Záměr podnikatelského parku počítá s tím, že se celé území terénně upraví, takže nedílnou součástí plánovaných úprav bude i demolice a sanace bunkrů, kde bylo v minulosti skladováno letecké palivo. Sanační plán, který připravuje státní podnik DIAMO, chceme mít hotový do konce června,” doplnil David Petr s tím, že pro koncern Volkswagen, který je potenciálním investorem do výstavby gigafactory v podnikatelském parku, je dekontaminace pozemku jednou z podmínek pro případnou realizaci investice.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Další šetření o používání informačních technologií odstartovalo

V tomto dubnovém týdnu začalo každoroční zjišťování  Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých …