Domů / Plzeňský rozhled / Hosté z Německa nejčastější návštěvníci ze zahraničí

Hosté z Německa nejčastější návštěvníci ze zahraničí

V Plzeňském kraji došlo v 1. až 3. čtvrtletí 2020 k výraznému poklesu návštěvnosti více než o čtvrtinu. Na celkové návštěvnosti ČR měl region šestý nejnižší podíl mezi kraji. I když hosté Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v kraji téměř o pětinu méně nocí než v předchozím roce, při přepočtu na jednoho hosta se průměrná délka pobytu mírně prodloužila. I přes výrazný pokles návštěvnosti zahraničních turistů představovali hosté z Německa nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2020 celkem 518 411 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje výrazný pokles o 26,8 %. Omezení v jarních měsících týkající se mezinárodního i tuzemského pohybu turistů měly vliv na pokles počtu hostů v řádu několika desítek procent. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 49,6 %), kteří tvořili 23,4 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 76,6 % z celkového počtu hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,1 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala téměř pětina všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2020 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byly kraje Pardubický (2,9 %) a Ústecký (3,6 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2019 k poklesu počtu hostů ve všech krajích. Nejvyšší pokles byl zřejmý v Hl. městě Praze, kde se počet turistů snížil o 66,8 %. Plzeňský region byl na čtvrtém nejnižším místě, kde došlo k poklesu počtu hostů, a to o 26,8 %.

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 447 025 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl tento ukazatel o 19,5 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,8 noci a průměrná doba pobytu na 3,8 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2019 je průměrný počet přenocování vyšší (o 0,3 noci). S průměrnou dobou pobytu 3,8 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na šesté nejnižší místo v ČR a pohybuje se mírně pod celorepublikovým průměrem (3,9 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 4,9 dní, naopak nejkratší v Hl. městě Praze (3,3 dní).

Z celkového počtu 121,2 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2020 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 63 488, tedy o 41,9 % méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali také hosté z Polska, Slovenska, Rakouska či Nizozemska.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Nejpilnější studenti jazyků v Plzeňském kraji jsou z Přeštic

Žáci 5. třídy  ze ZŠ a MŠ Skočice u Přeštic na jižním Plzeňsku zvítězili v krajském …