Domů / Plzeňský rozhled / Investice za stovky milionů korun chystá letos VODÁRNA PLZEŇ

Investice za stovky milionů korun chystá letos VODÁRNA PLZEŇ

VODÁRNA PLZEŇ a. s. letos pokračuje s výstavbou Retenční nádrže Vinice, zahájí rekonstrukci Roudenského kanalizačního sběrače a začne s druhou etapou odkanalizování Lhoty. 

Investice za stovky milionů korun chystá v roce 2021 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Bude pokračovat stavba Retenční nádrže Vinice a s ní související zkapacitnění kanalizační spojné komory v Karlovarské ulici a rekonstrukce Roudenského kanalizačního sběrače.  Kromě toho investuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. cca 230 milionů korun (bez DPH) do obnovy vodárenské infrastruktury, a to dle plánu financování obnovy. Rekonstruovat se budou vodovodní řady a kanalizační stoky např. v ulicích Z. Wintra – Bolzanova, Na Okraji a Křimická, ve vnitrobloku ve Smrkové ulici nebo ve Zborovské ulici.

Stavba Retenční nádrže na Vinicích za cca 130 milionů korun (více než 80 mil. Kč zaplatí EU) byla zahájena vloni v květnu a potrvá do jara roku 2022. „V současné době je hotová základová deska a betonují a vyztužují se stěny nádrže,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský. Retenční nádrž na severozápadním okraji Lochotínského parku pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích bude zadržovat a postupně uvolňovat až šest tisíc kubíků z přívalových dešťů. Vyřeší problémy s přetíženou kanalizací na Vinicích a Sylvánu a je klíčovou vodohospodářskou stavbou při budování severozápadního okruhu města Plzně.

Čistírna odpadních vod v Plzni

V návaznosti na RN Vinice začne VODÁRNA PLZEŇ a.s. na jaře 2021 s rekonstrukcí Roudenského kanalizačního sběrače za cca 93 mil. Kč, která by měla trvat zhruba rok. Jde o jednu z páteřních kanalizačních stok města Plzně, kde v rámci zkapacitnění zrekonstruujeme cca 412 metrů kanalizace mezi ulicemi Pramenní a Boleveckou. Profil stoky bude navýšen na 1600 x 2100 mm a kromě toho tu bude provedena přeložka vodovodu. Po zkapacitnění sběrače se uvažuje s výhledovým napojením Fakultní nemocnice na Lochotíně. Na stavbu už je vydáno platné stavební povolení a připravujeme dokumentaci pro zadávací řízení. Stavba by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí r. 2022.

V létě 2021 předpokládáme zahájení prací na zkapacitnění stávající spojné komory v Karlovarské ulici. Zde se sbíhá více kanalizačních stok a při pracích na vodohospodářských sítích budou nutná dopravní omezení tranzitní dopravy. Veřejné dopravy by se ale omezení dotknout neměla.

Ve stejné době je rovněž předpoklad zahájení druhé etapy odkanalizování Lhoty. V první etapě VODÁRNA PLZEŇ a.s. dokončila stavbu kanalizace v Plzni-Lhotě za více než 160 milionů korun. Na její vybudování získala evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti ve výši cca 89 milionů Kč.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …