Domů / Plzeňský rozhled / Jak bude zajištěna základní dopravní obslužnost v kraji?

Jak bude zajištěna základní dopravní obslužnost v kraji?

Základní dopravní obslužnost v drážní dopravě pro rok 2024 schválila Rada Plzeňského kraje. Ten je zabezpečován veřejnou drážní dopravou kategoriemi vlaků spěšný a osobní (na tratích 160,170 a 183 v několika případech kategorií rychlík) v rozsahu 6,2 mil. vlakových kilometrů ± 5 %.

Železniční doprava

Tento rozsah v sobě zahrnuje také vlakokilometry zajišťované na územích Středočeského a Jihočeského kraje na základě společných uzavřených smluv a také vlakokilometry zajišťované na území našeho kraje jinými dopravci. Oproti roku předchozímu dochází pro rok 2024 k mírnému nárůstu objednaného dopravního výkonu.

„Stalo se tak díky nově uzavřeným smlouvám platným od prosince 2023 na celky Pošumaví, Plzeňsko a Český les, P1 JIH a P1 ZÁPAD. Do prosince pak ještě budou uzavřeny další dvě smlouvy s ČD na linky R16 a P1 JIH doplněk,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel ČížekV této souvislosti také zdůraznil, že na většině páteřních tratí ve směru do/z Plzně jsou již nasazeny moderní vlakové jednotky.

„Podíl Plzeňského kraje na úhradě prokazatelné ztrátykompenzace z provozování regionální drážní dopravy předpokládáme ve výši 1,344 miliardy korun,“ vyčíslil s tím, že její úhrada bude řešena v rámci rozpočtu na rok 2024 a smluvně s dopravci. „Účelová dotace od státu na základě smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy by pro náš kraj měla činit 256 milionů korun,“ dodal náměstek Čížek.  

Autobusová doprava

Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou pro rok 2024 v rozsahu 18 931 tis. kilometrů (± 5 %). Stanovený rozsah v sobě zahrnuje kilometry zajišťované i na území Jihočeského, Středočeského a Karlovarského kraje.

Nové autobusy představuje Pavel Čížek

Plzeňský kraj má uzavřenu smlouvu s vysoutěženým dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Úhrada prokazatelné ztráty za zabezpečení veřejné linkové dopravy je zahrnuta v návrhu rozpočtu na příští rok.

„Předpokládá se, že bude ve výši 687,9 mil. korun,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. Z příspěvků obcí by na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024 mělo jít 23,063 milionu korun a dalšími 10 miliony korun budou hrazeny nadstandardní požadavky obcí a firem, které tak sníží výdaje kraje.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …