Domů / Plzeňský rozhled / Jaké budou největší investice v letošním roce v Rokycanech?

Jaké budou největší investice v letošním roce v Rokycanech?

Rokycany budou letos hospodařit s příjmy ve výši 408,8 milionu korun a výdaji přes 679,4 milionu korun. Na investice poputuje v roce 2023 40 procent všech výdajů, tedy více než 273,7 milionu korun. Zásadní investice pro Rokycany jsou Jiráskova ulice, zahájení revitalizace Sokolovny či oprava objektu bývalého Svazarmu v Jeřabinové ulici.

rokycanská Sokolovna

„Stěžejní pro nás v letošním roce je zahájení náročné opravy Jiráskovy ulice, jež se připravuje společně s Plzeňským krajem více než deset let. V loňském roce jsme nemohli opravu zahájit z důvodu zdržení výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma. Ta nesplnila soutěžní zadání – nabídková cena byla vyšší než stanovaný limit. Následně zastupitelstvo před volbami řešilo, zda tuto akci vůbec realizovat, kdy a zda nabídkové ceny opět omezovat. Bylo rozhodnuto, že se akce realizuje v letošním roce, bez finančního limitu. Jsme si vědomi, že oprava této stěžejní dopravní tepny přinese značná dopravní omezení, rekonstrukce je bohužel nevyhnutelná,“ vysvětlil starosta města Rokycan Tomáš Rada.

Jiráskova ulice

Dalšími zásadními investicemi jsou revitalizace Sokolovny – projektová dokumentace a první část realizace. Prioritou je  téměř po šesti letech začít se samotnou realizací. Rokycanští by chtěli také dokončit prováděcí dokumentaci a první část realizace bývalého objektu Svazarmu.

„Kromě zásadních investic do infrastruktury investujeme v letošním roce například  také do rozšíření sportovního prostředí. U zimního stadionu vybudujeme víceúčelové hřiště. Pro volný čas našich občanů a návštěvníků města revitalizujeme Husovy sady a Kalvárii, jež jsou nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochou veřejné zeleně ve městě Rokycany o rozloze cca 23 hektarů. Předmětem je realizace nových lávek, cestní sítě, sadové úpravy a mobiliář,“ doplnil další stěžejní investice místostarosta města Jiří Sýkora.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Podíl osob pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou vloni mírně klesl

Čisté peněžní příjmy českých domácností vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však …