Domů / Plzeňský rozhled / Jsme krajem s nízkým podílem vody z vodovodů

Jsme krajem s nízkým podílem vody z vodovodů

Plzeňský kraj patří ke krajům s nižším podílem obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů. V porovnání s ostatními kraji dosáhl druhého nejnižšího podílu obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (88,7 %). Nejméně připojených obyvatel k vodovodní síti měl Středočeský kraj (88,4 %). V Plzeňském kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů oproti průměru ČR nižší o 7,3 procentního bodu (dále jen p. b.). 

Délka vodovodní sítě v ČR v roce 2021 dosáhla 80 197 km, tj. oproti roku 2017 zvýšení o 2,1 %. V Plzeňském kraji se tato délka zvýšila ze 4 481 km na 4 499 km, tj. o 0,4 %. V rozmezí let 2017–2021 se nejvíce prodloužila délka vodovodní sítě ve Středočeském kraji, a to o 512 km.

Voda vyrobená   v roce 2021 dosáhla v Plzeňském kraji objemu 30 178 tis. m3. Mezi lety 2017–2021 klesla její výroba o 4,6 %. Na výrobě vody určené k realizaci v celé ČR se tato regionální hodnota podílela 5,2 % (sedmý podíl mezi kraji).

Voda fakturovaná pitná tvořila v Plzeňském kraji z celkového objemu vody vyrobené určené k realizaci 82,4 %. V roce 2021 dosáhla fakturovaná pitná voda ročního objemu 24 853 tis. ma oproti roku 2017 se snížila o 0,7 %. Na celkovém objemu fakturované pitné vody (24 853 tis. m3) se podílely domácnosti 66,5 % a ostatní odběratelé 33,5 %. Roční objem pitné vody fakturované domácnostem v Plzeňském kraji se zvýšil z 15 921 tis. m3 v roce 2017 na 16 526 tis. mv roce 2021. V porovnání s rokem 2017 vzrostl i roční objem pitné vody fakturované domácnostem (o 3,8 %). Pitná voda fakturovaná ostatním odběratelům dosáhla ročního objemu 8 327 tis. m3 a v porovnání s rokem 2017 se její spotřeba snížila o 8,4 %. V roce 2021 činilo vodné celkem (bez DPH) 1 144 737 tis. Kč a oproti roku 2017 se zvýšilo o 20,1 %.

Podíl ztráty vody v potrubní síti představoval pro Plzeňský kraj snížení z 18,4 % v roce 2017 na 15,8 % v roce 2021. Plzeňský kraj se v tomto ukazateli umístil v porovnání s ostatními kraji na pátém místě. Nejvyšší ztráty vody v potrubní síti v roce 2021 byly zaznamenány v krajích Ústeckém (21,8 %) a Libereckém (21,2 %), naopak nejnižší ztrátu měl Jihomoravský kraj (10,0 %). V ČR dosahovala ztráta vody v potrubí 14,9 %, Plzeňský kraj ji překročil o 0,9 p. b.

 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

V sobotu se koná v Rokycanech indiánský Den dětí

Děti oslaví svůj den sice až ve čtvrtek 1. června, ale již na sobotu 27. …