Domů / Plzeňský rozhled / Kácení v lipové aleji u Sokolovny je začátkem její obnovy

Kácení v lipové aleji u Sokolovny je začátkem její obnovy

Když v Nepomuku v lokalitě u Sokolovny rozkvetou a rozvoní se lípy, v mnohých   to evokuje začátek letních prázdnin. Lípy u Sokolovny rostou ve dvouřadé aleji, která do těchto míst neodmyslitelně patří. Postupem času však u některých z nich došlo k rozvoji hnilob ve kmenech, v nichž se kvůli tomu začaly tvořit dutiny.

lipová alej, foto pixabay

Na začátku letošního roku byla na jedné lípě zaznamenána přítomnost plodnice hlívy ústřičné, což je dřevokazná houba, která zpravidla roste na odumírajících či mrtvých kmenech listnáčů. Přítomnost dřevokazných hub na stromech tedy znamená, že máme co do činění s rozkladem dřeva a tedy s konečnou fází vývoje dřevin.  Dřeviny s hnilobou, kterou způsobují právě dřevokazné houby, jsou nestabilní, hrozí jejich selhání v podobě odlomení větví nebo rozlomení či vyvrácení stromu celého.

To, že některé lípy v aleji u Sokolovny trpí infekcí kmene dřevokaznými houbami, bylo zkonstatováno již v odborných posudcích společnosti SAFE TREES, s. r. o., jež si   nepomucká radnice nechala zpracovat během let 2019 a 2020, kdy byl posuzován stav dřevin rostoucích ve veřejném prostoru. V následujících letech byl proto stav lip sledován a bylo tedy jen otázkou času, kdy bude nutné a z hlediska bezpečnosti také nevyhnutelné provést zásah v podobě odstranění vybraných „nevhodných“ jedinců.

Jak už bylo řečeno, lipová alej bude v lokalitě u Sokolovny zachována, jen je nutné nyní začít s její postupnou obnovou. Celková revitalizace aleje bude rozdělena do několika etap, přičemž během letošního března bude přistoupeno k odstranění nejvýše šesti stromů, jejichž zdravotní stav je v současné době vyhodnocen jako nejhorší. Do míst odstraňovaných lip budou ještě letos na jaře vysazeny lípy nové, tak abychom se my všichni mohli i nadále těšit z přítomnosti naší milé a voňavé lipové aleje.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …