Domů / Plzeňský rozhled / Kanalizace ve Lhotě připojí na 300 nemovitostí

Kanalizace ve Lhotě připojí na 300 nemovitostí

VODÁRNA PLZEŇ a.s. dokončila stavbu kanalizace v Plzni-Lhotě za více než 160 milionů korun (bez DPH). Na její vybudování získala evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí v rámci Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti ve výši cca 89 milionů Kč.

Dva roky trvaly práce na odkanalizování desátého plzeňského obvodu – Lhoty. Stavba kanalizace zahrnuje bezmála deset kilometru nově budované splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod.

„Touto investicí město Plzeň splnilo svůj závazek vůči Lhotě z přístupové smlouvy. Další části desátého městského obvodu, které nebyly zahrnuty v této první etapě, budou připojovány postupně. Na projektech již pracuje město Plzeň, VODÁRNA PLZEŇ a.s. a Městský obvod Plzeň 10 – Lhota,“ uvedl předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ a.s. a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Veškeré splaškové vody ze Lhoty budou nyní kanalizací odváděny na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni. Systém splaškové kanalizace Lhoty se nejprve napojí na kanalizační systém Valchy, a to prostřednictvím gravitačních i výtlačných stok v kombinaci s třemi čerpacími stanicemi, a dále bude pokračovat až na ČOV v Jateční ulici. Předpokladem je, že se sem ze Lhoty může odvádět více než 70 tisíc metrů krychlových odpadních vod za rok.

„Splašková kanalizace je pro náš stále se rozrůstající obvod momentálně tou nejdůležitější investicí, na kterou jsme čekali poměrně dlouhou dobu. Lidem odpadne starost s neustálou kontrolou naplněnosti žump a septiků. Na kanalizaci se  připojí cca 300 domů, což je většina Lhoty,“ sdělila starostka Lhoty Zdeňka Hončarová.

Pro kanalizaci bylo použito potrubí z oboustranně glazované kameniny v profilech od DN 150 do DN 600, z tvárné litiny DN 150, z vyskohutnostního polyethylenu PE 100 a železobetonové potrubí DN 800. Při stavbě přemístila těžká technika cca 70 tis. tun zeminy.

Podle generálního ředitele VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiřího Kozohorského čekala Lhota na odkanalizování dlouho, s výsledkem ale může být spokojena. „Navíc je připravena žádost o dotaci na druhou etapu odkanalizování Lhoty,“ dodal Kozohorský.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …