Domů / Plzeňský rozhled / Každou šestou smrtelnou nehodu zaviní řidiči do 24 let

Každou šestou smrtelnou nehodu zaviní řidiči do 24 let

Mladí řidiči ve věku do 24 let jsou považováni za vysoce rizikové. To ostatně dlouhodobě potvrzují i statistiky dopravních nehod. Jak vyplývá z údajů zveřejněných Centrem dopravního výzkumu  a oddělením BESIP Ministerstva dopravy, například v roce 2020 zavinili 8 743 dopravních nehod z celkových 75 371 dopravních nehod zaviněných řidiči všech věkových kategorií vyšetřovaných Policií ČR. 

Vinou mladých řidičů zemřelo 66 z celkových 417 osob, které v roce 2020 zahynuly při dopravních nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel, tedy každá šestá oběť. „Pravděpodobnost, že nehoda zaviněná mladým řidičem bude smrtelná, je o 43 procent vyšší než u řidičů ve věku nad 24 let,“ upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0. Vinou mladých řidičů bylo dále zraněno těžce 239 a lehce 3 298 osob. Celkové ztráty z dopravní nehodovosti mladých řidičů dosáhly výše 8,51 miliardy korun.

Počty obětí nehod z řad mladých v ČR zaostává

Evropská komise i Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) věnují bezpečnosti mladých osob na silnicích velkou pozornost. S ohledem na dlouhodobý socioekonomický a demografický vývoj doporučují věnovat pozornost mladým řidičům ve věku až do 30 let. Během uplynulé dekády docházelo ročně ke snížení počtu obětí z řad celé populace o 2,2 procenta, u mladých to bylo o 4,7 procenta (v ČR o 2,8 a 3 procenta). Za celou dekádu došlo v rámci Evropské unie o snížení počtu obětí jedinců ve věku od 15 do 30 let o nemalých 34 procent (oproti všeobecnému snížení počtu obětí o 19 procent). I tak jsou mladí na silnicích nadprůměrně ohrožení. Zatímco při nehodách v průměru umírá na 1 milion obyvatel 49 osob, u mladých je to 67 jedinců (v ČR se jedná o 54 a 80 osob).  Mladí řidiči bez ohledu na míru jejich zavinění jsou účastníky 37 procent všech smrtelných nehod – v EU i ČR.

Příčiny vážných nehod mladých řidičů

Za hlavní příčiny nehod způsobených mladými nováčky za volantem lze považovat nedostatek řidičských zkušeností, nedostatek jejich povědomí o možných dlouhodobých následcích vážných nehod, odvádění pozornosti od řízení mobilními telefony, podceňování vlivu užívání drog a alkoholu na výkon řidiče, klam nesmrtelnosti, hecování ze strany vrstevníků a v poslední době i zvýšenou úroveň agresivity. Dále pak se jedná o rizikové osobnostní charakteristiky mnoha nových mladých řidičů a také jejich nedostatečný potenciál včas odhalit a adekvátně vyřešit rizikové situace v provozu.

Evropská komise pro vícefázovou přípravu  

Evropská komise  doporučuje vícefázový způsob přípravy nových řidičů. Její nedílnou součástí by mělo být zavedení tzv. řidičáku na zkoušku. V rámci zkušební doby je třeba soustředit pozornost na všeobecnou prevenci zaměřenou na všechny nové řidiče v podobě navazujícího zdokonalovacího vzdělávání. Jednat by se mělo zejména o zdokonalování ovládání motorových vozidel a dopravně psychologické vzdělávání s primárním cílem působit na rozvoj žádoucích postojů nových řidičů. Kurzy musí být zaměřeny na zdokonalování techniky řízení motorového vozidla či zvládání rizikových situací. V žádném případě nesmějí v účastnících vyvolávat sebepřeceňující pocity. Příprava musí být zaměřena na demonstraci hrozících rizik v silničním provozu.

Ledy se začínají hýbat i v České republice

O výrazné zlepšení připravenosti mladých řidičů na samostatnou řidičskou praxi dlouhodobě usiluje Asociace autoškol České republiky společně s dalšími partnery. Zdůraznit je potřeba zejména projekt Start Driving určený mladým začínajícím řidičům a jejich rodičům. Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou pojaty komplexně. Účastníkům nabízejí evaluační jízdy v reálném silničním provozu ve vozidle autoškoly pod dohledem zkušených učitelů jízdy, praktický výcvik na polygonu, přednášku dopravního policisty zaměřenou na vysvětlení příčin vzniku konkrétních vážných dopravních nehod a také přednášku dopravního psychologa. Zájem o účast na kurzech projektu meziročně roste. V roce 2021 bylo proškoleno 2 554 mladých začínajících řidičů ve věku mezi 18 a 24 lety, rovněž tak 237 jejich rodičů a 293 učitelů autoškol i zkušebních komisařů. Celkem tak vloni kurzy absolvovalo 3 084 osob, což je třikrát více než v roce 2020.  

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …