Domů / Plzeňský rozhled / Každý starosta chce, aby jeho město bylo tím nejlepším místem pro život

Každý starosta chce, aby jeho město bylo tím nejlepším místem pro život

Nepomuk. Město, kterému celosvětový věhlas přinesl místní rodák sv. Jan Nepomucký. Neje­nom díky bohaté historii, množstvím památek a pestrému kulturnímu živo­tu patří Nepomuk mezi atraktivní cíl pro řadu návštěvníků. Je však především městem, které chce, aby se jeho občanům tady dobře žilo. V posledním roce připadl tento úkol současnému starostovi Vladimíru Vokurkovi.

Vladimír Vokurka, starosta města Nepomuk

Uplynul váš první rok ve funkci starosty věhlasného města. Ne­považujete to za určitý svazující závazek?

To rozhodně ano, každý starosta chce, aby jeho město bylo tím nejkrás­nějším a nejlepším místem pro život. Po nástupu do funkce jsem si dal čtyři základní cíle, na kterých bych rád během funkčního období pracoval a město v nich posunul.

1. Vyřešit přetíženost dopravy ve městě a dotáhnout stavbu sjezdu z hlavní silnice do průmyslové zóny

2. Opravit povrch náměstí a po­kud možno mu vrátit život

3. Rekonstrukce našich bytových domů

4. Rekonstrukce kanalizace, jelikož město dlouho rostlo a na údržbu se zapomínalo.

Nutno říci, že na všech těchto zá­vaz­­cích pracujeme, ale jsou to tak velké úkoly, že nevím, zda se vše podaří dokončit v době mého mandátu.

Ve vedení města jste už řadu let, ale jako starosta poprvé. Jak byste hodnotil právě uplynulý rok z pohledu občana a poté z pohledu prvního muže města.

To je pravda, první období jsem byl zastupitelem, v dalším místostarostou a nyní první rok starostou. Je to opravdu jiné, protože čím víc do věcí vidíte, tím víc víte, že to není tak jednoduché. To platí ve všech směrech. Asi pouze manželka by vám mohla vyprávět o časové odlišnosti těch třech období. Samo­zřejmě s tím také roste míra odpovědnosti a přístupu.

Čím by se Nepomuk mohl pochlubit za uplynulých 12 měsíců? Co byste vyzdvihl a co by především ocenili samotní lidé?

Jednou z věcí, za které jsem rád, že se povedly, byla šestimilionová investice do dešťové kanalizace, která byla součástí rekonstrukce průtahu městem. Při té jsme také konečně udělali chodník a místo pro přecházení přes hlavní silnici ke hřbitovu. Ten rok se ale hlavně plánovalo, připravovaly se také nové investice.

starosta Vladimír Vokurka o výhledech města Nepomuk

Je jasné, že občané mají především zájem na tom, aby se jim ve městě dobře žilo a byli spokojeni se službami. Jak se na to díváte?

Jsou věci, které dokážete ovlivnit a věci které neovliv­níte. Zcela bezbranní jsme byli, když se rozhodla odejít další banka, nebo když nám bylo oznámeno zrušení Finanč­ního úřadu. Naopak, třeba při plánování nových investic, byť soukromých sub­jektů, kde víme, že to městu přinese něco pozitivního, chceme co nejvíce vyjít vstříc. Musíme být zároveň připraveni na rozvoj města, být o krok nebo i více kroků vpředu při plánování udržitelnosti. Kaž­dý bere za samozřejmost, že pokud otočí kohoutkem, poteče voda, že ráno odvede dítě do školky a školy v místě a neřeší, zda je tam pro něj místo. Je toho dost, na co musíte být připraven.

kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Pane starosto, v plánech radnice je mnoho investičních akcí. Ne na všechno samozřejmě stačí rozpo­čet města. Jak to vypadá s dotacemi?

Dotace nás stát postupně asi začne odnaučovat. Zůstanou zásadní, ale vzhledem ke stavu státní kasy se spousta výzev zruší anebo omezí. Nám se naštěstí letos zadařilo získat větší částky na plánovanou cyklostezku, opravy komunikací a podporu hledání zdrojů pitné vody. Sice to trvalo, ale máme je.

Teď konkrétně, jaké plány v tomto směru máte na příští léta.

O spoustě věcí jsem se již zmínil, třeba cyklostezka, přístavby školky pro dětské skupiny, přístavba školy o čtyři specializované učebny, roz­šíření vodovodní sítě o staronové prameniště u Kláštera, ale také chceme postavit nějaké dostupné bydlení pro mladé a zrekonstruovat naše stávající bytové domy, aby nepů­sobily jako Popelka mezi zre­konstruova­nými BD soukromých SVJ. Samo­zřej­mostí se na rozdíl od minulých let musí stát inves­tice do údržby a obnovy infrastruktury. Když se projdete po městě, některé chodníky vám jasně řeknou, že jsou z minulého století, pokud tam vůbec jsou. I takové menší akce jsou malou radostí pro naše lidi. Teď se hodně řeší nedostatek parko­vacích míst v sídlišti a nejen tam. Každý má více aut a některé garáže slouží spíš jako skladiště než přístře­ší pro auto. Ale to je také vývojem doby a někdy i pohodlností lidí. Těch záměrů je více a uvidíme, co všechno se povede reali­zovat. Ono je krásné, když za sebou vi­díte  něco, co je opravdu vidět, ale spousta té plánovací práce na léta dopředu vidět není, přitom je to to nejdůležitější. Když máte mapu, někam podle ní dojedete, ale my tu mapu tvoříme a bereme tím na sebe odpovědnost. Nejjedno­dušší by přece bylo nic nedělat, šetřit a říkat, že v téhle nejisté době to je sázka na jistotu. Ale takový být prostě neumím.

Nad záměry města Nepomuk společně s hejtmanem Rudolfem Špotákem a náměstkem pro dopravu Pavlem Čížkem.

Jak to vypadá s rekonstrukcí sportovní haly?

Na sportovní halu máme hotovou studii. V prvním kole otevřeného výběrového řízení na prováděcí dokumentaci se přihlásili pouze dva zájemci, jeden z Prahy, druhý z Br­na. Částky nabídli takové, že jsme řízení zrušili, protože šest milionů za výkre­sy je trochu dost. Půjdeme do druhého kola, rozvolníme podmínky výběrového řízení, hlavně čas na zpracování, a uvidíme, co to udělá. Naše průzkumná cena byla totiž o dva miliony nižší. Za peníze města jsme provizorně halu už zateplili, stejně tak za naše finance zmodernizujeme osvětlení, protože tam vznikají největší energetické ztráty. Novou zprávou je, že už máme nové osvětlení objednané (cena 103 000 Kč), namontované bude do Vánoc. Stará světla měla spotřebu 11 kW/h, nová 1,8 kW/h, úspora na energii se tak za rok zaplatí.

Bohužel už neexistují možnosti jako dříve, kdy člověk bouchnul do stolu a řekl, uděláme to takhle a tak­hle, a udělalo se to tak. Úřední šiml se hrozně prodražuje a prodlužují se doby realizací. Když jsme podávali žádost na cyklostezku k Borku, tak nám bylo naznačeno, že pokud to neklapne teď, tak kvůli ořezávání dota­cí už taková šance nebude. A klap­lo to! V minulých dnech přišly zprávy, že jsme dostali dotaci 85% uznatelných nákladů ze SFDI na cyklostezku – tedy 3,6 mil. Kč. Také na komunikace jsme od ministerstva pro místní rozvoj získali 2,2 mil. Kč, tedy 50% potřebných financí.

Takže jste plány neschoval do šuplíku…

To rozhodně ne! Je sice nešťastná doba pro plánování a rozvoj města naší velikosti, protože v Praze se často mění názory a ekonomika, nic­méně jsem rád, že po volbách v Ne­pomuku se sešla parta lidí, která chce pro město něco udělat. Tady jde politika stranou a jediným oříškem zůstává ekonomika. V příštím roce chceme vyčlenit na inves­tice téměř čtyřicet mil. korun. Doufám, že se nám ty zásad­ní směry povede vylepšovat a Nepomuk stoupne v očích lidí jako to opravdu dobré místo pro život.

Už se rýsují hlavní investice pro příští rok?

Těch možných investic je tolik, že kdybych měl půl miliardy nebo mi­liardu, bylo by snadné ji utratit. Nedávno mi volala ředitelka ZUŠ paní Kohoutová, že je vypsaná dotace na výstavbu ZUŠky, o čemž se tu léta mluví. Je ale potřeba rozhodnout, jestli stavět novou ZUŠku, nebo ji přesunout do budovy staré školy na náměstí, kterou chceme oživit.

Musíme být připraveni na to, že se Nepomuk bude rozrůstat. Do­chází nám kapacity ve školce, velká na­plněnost je i ve škole, proto budou potřeba přístavby obou škol. U té základní školy chceme přistavět čtyři specializované učebny, na které také chceme žádat o dotace. U mateřské školy by se jednalo o přístavbu z dotace na podporu dětských skupin, protože do nich mohou být nově zařa­zeny i daleko menší děti, než dosud zákon povoloval. Otevření Alzheimer Home a potenciální výstavba na místě býva­lého areálu Tesasu, nová čtvrť U Daliborky, nás také kapacitně dohá­ní, a to na čistírně odpadních vod. Musíme uvažovat o jejím roz­šíření nebo výstavbě nové. Prově­řujeme možnost vystavět novou ČOV pod Korýtky směrem k Třeb­čicím. Také spotřeba vody roste s vývojem města. K potížím dochází hlavně na jaře, když lidé napouštějí bazény. Pokud nena­jde­me nové zdroje, mohl by nastat markantní problém.

Ale nebudeme předbíhat a roz­hod­ně nemíníme složit ruce do klína. Ví­­me, že je toho ještě hodně před námi, ale věřím, že se nám povede vše­ch­­ny cíle a záměry zvládnout a Ne­pomuk tak opět posunout dopředu. Naši obča­né si to určitě zaslouží.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …