Domů / Plzeňský rozhled / Kraj hledá cesty, jak se vypořádat s nedostatkem pracovních sil

Kraj hledá cesty, jak se vypořádat s nedostatkem pracovních sil

O prioritách v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání  diskutovalo více než 100 zástupců nejvýznamnějších zaměstnavatelů, škol a institucí. Ti se sešli na šesté Výroční konferenci Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje, aby společně   hledali cesty, jak se vypořádat s nedostatkem pracovních sil.

Plzeňský kraj zastupovali hejtman Rudolf Špoták, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka a náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Ministerstvo školství reprezentoval vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš, Úřad práce zastupoval ředitel krajské pobočky v Plzni Zdeněk Novotný.

V prvním bloku se účastníci konference věnovali trhu práce a zaměstnanosti. Podklad pro diskusi vytvořila prezentace čerstvě dokončené analýzy ‚Pracovní síly a potřeby trhu práce v Plzeňském kraji​‘. „Za posledních deset let vzrostl počet zaměstnaných obyvatel o 30 tisíc a počet pracovních míst o 23 tisíc. Významně se zároveň zvýšil počet obyvatel, kteří vyjíždí za prací, zejména těch, kteří vyjíždí do zahraničí,“ představil nově zjištěná data hlavní analytik Paktu zaměstnanosti Pavel Beneš.

Zástupci zaměstnavatelů kontextu tohoto faktu upozorňovali na důsledky dlouhodobého nedostatku pracovních sil a své dotazy směřovali ke strategickým prioritám a aktivitám, pomocí kterých by mohl Plzeňský kraj tento problém řešit.

„Výborná strategická poloha Plzeňského kraje mezi Prahou a Bavorskem je nejen obrovskou konkurenční příležitostí, ale také ohrožením, protože sousední mzdově atraktivní regiony významně odčerpávají kvalifikované pracovní síly. Plzeňský kraj proto musí mít jasnou vizi, strategii a plán, jak maximálně využít svůj potenciál. Času není nazbyt a nelze s tím otálet, naopak pustit se do jejího zpracování je třeba hned,“ prohlásil hejtman Rudolf Špoták.

Výkonná rada a Řídící výbor Paktu zaměstnanosti se usnesly, že v úzké spolupráci se zaměstnavateli takovou strategii v příštím roce vytvoří.   Účastníci konference potvrdili zájem na hledání shody na hlavních problémech v oblasti lidského kapitálu a zaměstnanosti a způsobech jejich řešení. V rámci programu jim pak byly představeny hlavní tematické okruhy a rámcový harmonogram tvorby strategie. Hejtman  kraje  věří, že region tak získá cenný a prakticky využitelný nástroj pro realizaci priorit v rámci svojí působnosti, zejména v oblasti investic a školství.

Druhý blok konference byl koncipován jako panelová diskuse zástupců Plzeňského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zaměstnavatelů na téma priority v oblasti vzdělávání. Hovořilo se o aktuálních tématech, jako je preference všeobecného vzdělání. Náměstek hejtmana Vladimír Kroc v tomto kontextu připomenul jedinečnou strukturu ekonomiky Plzeňského kraje s vysokou potřebou kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovníků a zaměstnavatelům slíbil, že Plzeňský kraj bude nadále podporovat technické obory a odborné vzdělávání.  Další významné téma se týkalo připravovaných opatření MŠMT na posílení spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v rámci tzv. duální větve vzdělávání.

Řada firem v Plzeňském kraji jde vzorem v této oblasti již v rámci stávající legislativní úpravy. Firmy jistě ocení zpřehlednění a zjednodušení systému. Prioritou pro nás zůstávají kvalitně vybavené střední školy,“  řekl  Vladimír Kroc.

Poslední blok byl věnován praktickým výstupům aktivit Paktu zaměstnanosti v podobě úprav oborů dle potřeb zaměstnavatelů, a to pro sektory elektro, strojírenství a logistika. Byly představeny příklady dobré praxe v oblasti zapojení škol do systému dalšího vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací. „Věřím, že díky společně tvořené strategii se nám podaří jednotlivá témata, jako jsou kompetence absolventů škol, další vzdělávání nebo třeba integrace cizinců, lépe sladit dohromady a na příští rok budeme opět o něco dále,“ zhodnotil výstup konference manažer paktu Marcel Gondorčín.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Podíl osob pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou vloni mírně klesl

Čisté peněžní příjmy českých domácností vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však …