Domů / Plzeňský rozhled / Kraj poskytne peníze na vybudování a modernizace sportovišť

Kraj poskytne peníze na vybudování a modernizace sportovišť

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dotace na podporu sportu. Finance budou použity na vybudování a modernizace sportovišť v letošním roce a z krajského rozpočtu je určeno 15 milionů korun. Druhým záměrem je podpořit budování a modernizaci školních sportovišť v tomto roce, kde je alokováno rovněž 15 milionů korun.

O přidělení finančních příspěvků kraje byl obrovský zájem. Je vidět, že sport se v našem kraji těší u dětí, mládeže a všech, kteří se podílí na jeho organizaci, silnému zájmu. Převis nad možností udělení dotace z titulu podpory sportovišť činil 65 milionů korun, u školních sportovišť pak 19,5 milionu,“ vyčíslil náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Upřesnil také, že nakonec v rámci dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2023“ schválila Rada kraje podporu 6 žadatelům o dotaci a dnes zastupitelé kraje rozhodli o přidělení finanční podpory pro dalších 29 žadatelů, jejichž žádosti překročily 200 000 korun.

Ing. Vladimír Kroc

V rámci dotačního titulu věnovaného vybudování a modernizace školních sportovišť pak Rada kraje rozhodla udělit dotaci 11 žadatelům a zastupitelé dnes dalším čtyřem, konkrétně Statutárnímu městu Plzeň na obnovu herní plochy pro florbal (175 000), městu Bor na vybudování víceúčelového hřiště pro ZŠ Bor (2 000 000), obci Bezděkov na víceúčelové hřiště u tamní základní školy (1 500 000) a obci Hradec na sportovní hřiště u ZŠ a MŠ (2 000 000). Zbylé 3 miliony korun budou použity pro další potřeby podpory sportu na středních školách,“ upřesnil náměstek hejtmana V. Kroc s tím, že rozděleno bylo celkem 12 milionů korun. 

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …