Domů / Plzeňský rozhled / Kraj se stará o střední školství a některé speciální vzdě­lávací instituce.

Kraj se stará o střední školství a některé speciální vzdě­lávací instituce.

V Plzeňském kraji máme 77 škol a školských zařízení, v tomto volebním obdo­bí jsme investovali 1,002 miliardy do stavebních investic, říká náměstek hejtmana pro školství a sport Ing. Vladimír Kroc (ANO 2011). Více se už dozvíme z následujícího rozhovoru. 

Ing. Vladimír Kroc

Váš pracovní záběr v roli je široký a určitě i zajímavý, dá se o něm povídat celé hodiny. Jaké téma dnes zvolíme – školství nebo sport?

Vzhledem k důležitosti vzdělání našich dětí a prezentovaných potížích ve školství celostátními médii, vidím jako prioritní právě dění ve školách. O spor­tu můžeme mluvit příště. Hned na začátek pro čtenáře několik ne­zbytných dat. Plzeňský

Váš pracovní záběr v roli náměstka hejtmana pro školství a sport je široký a určitě i zajímavý, dá se o něm povídat celé hodiny. Jaké téma dnes zvolíme – školství nebo sport?

Vzhledem k důležitosti vzdělání našich dětí a prezentovaných potížích ve školství celostátními médii, vidím jako prioritní právě dění ve školách. O spor­tu můžeme mluvit příště. Hned na začátek pro čtenáře několik ne­zbytných dat. Plzeňský kraj se stará o  střední školství a některé speciální vzdě­lávací instituce. Máme 77 škol a školských zařízení, v tomto volebním obdo­bí jsme investovali 1,002 miliardy do stavebních investic. Nej­častější­mi stavebními pracemi, včetně zajiš­tění projektové dokumentace, byly střechy a fasády budov, výměny oken, rekonstrukce odborných učeben s šatnami a sociálním zařízením, ale také kuchyně, regulace topného systému, elektroinstalace, přípojka datové sítě, střešní nástavba, re­konst­rukce půdních prostor pro potřeby rozšíření výuky a v neposlední řadě rekonstrukce domovů mládeže. Dalších 49,6 mil. Kč bylo školám poskytnuto na strojní investice.

Vladimír Kroc sleduje výtvory šikovných rukou studentů a učňů

Pro Plzeňský kraj  jako oblast strojírenství a techniky je otázka tech­nického vzdělávání určitě perspektivní i z hlediska budoucího zaměstnání.

Každoročně náš kraj pořádá mnoho soutěží na podporu technického a odborného vzdělávání určených žákům od mateřských až po střední školy. Rukodělná soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ je určena pro vlastnoručně vyrobené předměty bez omezení techniky. Týmy středoškoláků poměřují své znalosti v „Technické olympiádě Plzeň­ského kraje“ pořádané ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. V soutěži „Technika má zlaté dno“ se ukáže, jak ve smíšených týmech umí spolupracovat žáci středních a základních škol při sestrojování funkčních modelů ze stavebnic Merkur a Boffin. Nejoblíbenější akcí pro všechny věkové kategorie jsou robotické soutěže. Pro starší žáky   pořádáme závody robotických vozítek i na celostátní a mezinárodní úrovni (ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2024). Nejlepší studenti gymnázií se utkají o titul „Gymnazista roku“ ve vědomostní soutěži. Ve spolupráci se ZČU proběhla také on-line matematická soutěž „mKONTEXT“ a on-line soutěž „Kontext“ v porozumění anglickému odbornému textu pro žáky středních škol. Novinkou byla soutěž „MINIDRON 2023“ pro týmy žáků středních škol, kdy museli s dronem v časovém limitu zvládnout vytyčenou trasu.

Se studenty v Křimicích před dokončenou nákladní TATROU

V televizi byla reportáž, jak studenti a učni v Kopřivnici staví nákladní vůz TATRA od úplného začátku, šroubek po šroubku.

Plzeňský kraj již potřetí realizoval projekt Tatra do škol, který financuje z vlastních zdrojů, tentokrát částkou 4 mil. Kč vč. DPH. Do projektu je zapojeno 5 žáků SPŠ dopravní Plzeň, dva studenti střední školy Rokycany a dva ze střední školy Kralovice. Se svými učiteli odborného výcviku absolvují školení v servisní škole v Kop­řiv­nici a přivezou si rozloženou Tatru ve formě stavebnice do SPŠD v Křimicích, kde pod dozorem učitelů vůz sestaví. Nákladní vozidlo TATRA je následně uvedeno do provozu a slouží Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

Nezapomínáte na své volnočasové aktivity?

Při své práci pro občany západních Čech mně zbývá velmi málo času. Ten se snažím využít k různorodým pohybovým aktivitám, jezdím na kole, hraji golf, mám v oblibě procházky po Ro­kycansku a pracuji na údržbě rodinného domku. A své požadavky na čas a moji aktivitu má samozřejmě i činnost v hnutí ANO 2011, kde jsem oblastním předsedou a členem krajského předsednictva. Máme 77 škol a školských zařízení, v tomto volebním obdo­bí jsme investovali 1,002 miliardy do stavebních investic. Nej­častější­mi stavebními pracemi, včetně zajiš­tění projektové dokumentace, byly střechy a fasády budov, výměny oken, rekonstrukce odborných učeben s šatnami a sociálním zařízením, ale také kuchyně, regulace topného systému, elektroinstalace, přípojka datové sítě, střešní nástavba, re­konst­rukce půdních prostor pro potřeby rozšíření výuky a v neposlední řadě rekonstrukce domovů mládeže. Dalších 49,6 mil. Kč bylo školám poskytnuto na strojní investice.

Pro Plzeňský kraj  jako oblast strojírenství a techniky je otázka tech­nického vzdělávání určitě perspektivní i z hlediska budoucího zaměstnání.

Vladimír Kroc na novém dopravním hřišti v Kralovicích

Každoročně náš kraj pořádá mnoho soutěží na podporu technického a odborného vzdělávání určených žákům od mateřských až po střední školy. Rukodělná soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ je určena pro vlastnoručně vyrobené předměty bez omezení techniky. Týmy středoškoláků poměřují své znalosti v „Technické olympiádě Plzeň­ského kraje“ pořádané ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. V soutěži „Technika má zlaté dno“ se ukáže, jak ve smíšených týmech umí spolupracovat žáci středních a základních škol při sestrojování funkčních modelů ze stavebnic Merkur a Boffin. Nejoblíbenější akcí pro všechny věkové kategorie jsou robotické soutěže. Pro starší žáky   pořádáme závody robotických vozítek i na celostátní a mezinárodní úrovni (ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2024). Nejlepší studenti gymnázií se utkají o titul „Gymnazista roku“ ve vědomostní soutěži. Ve spolupráci se ZČU proběhla také on-line matematická soutěž „mKONTEXT“ a on-line soutěž „Kontext“ v porozumění anglickému odbornému textu pro žáky středních škol. Novinkou byla soutěž „MINIDRON 2023“ pro týmy žáků středních škol, kdy museli s dronem v časovém limitu zvládnout vytyčenou trasu.

V televizi byla reportáž, jak studenti a učni v Kopřivnici staví nákladní vůz TATRA od úplného začátku, šroubek po šroubku.

Plzeňský kraj již potřetí realizoval projekt Tatra do škol, který financuje z vlastních zdrojů, tentokrát částkou 4 mil. Kč vč. DPH. Do projektu je zapojeno 5 žáků SPŠ dopravní Plzeň, dva studenti střední školy Rokycany a dva ze střední školy Kralovice. Se svými učiteli odborného výcviku absolvují školení v servisní škole v Kop­řiv­nici a přivezou si rozloženou Tatru ve formě stavebnice do SPŠD v Křimicích, kde pod dozorem učitelů vůz sestaví. Nákladní vozidlo TATRA je následně uvedeno do provozu a slouží Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

Nezapomínáte na své volnočasové aktivity?

Při své práci pro občany západních Čech mně zbývá velmi málo času. Ten se snažím využít k různorodým pohybovým aktivitám, jezdím na kole, hraji golf, mám v oblibě procházky po Ro­kycansku a pracuji na údržbě rodinného domku. A své požadavky na čas a moji aktivitu má samozřejmě i činnost v hnutí ANO 2011, kde jsem oblastním předsedou a členem krajského předsednictva.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …