Domů / Plzeňský rozhled / Krajské memorandum podpoří aktivity parasportovců

Krajské memorandum podpoří aktivity parasportovců

Spolek TJ Halma je největším sportovním subjektem zaměřeným na parasport v Plzeňském  kraji a sdružuje celkem osm subjektů. Právě s ním uzavřel Plzeňský kraj memorandum, které bude pro obě strany velmi výhodné.

S ohledem na možnosti   zázemí TJ Halma je předpoklad, že dojde k úsporám v administraci veškerých dotací, které bude právě spolek zaštiťovat pro ostatní. Výhodou je také to, že spolek je registrovaným na Úřadu práce Plzeň na chráněném trhu práce, lze proto zaměstnat hendikepovanou osobu jako administrátora dotačních programů na částečný úvazek.

Ing. Vladimír Kroc

Obecně můžeme říci, že parasportovní odvětví je zatíženo větším počtem nutného personálního zajištění v podobě sportovních asistentů a doprovodů, vyššími materiálně-technickými nároky na specifické vybavení jako jsou sportovní vozíky, nutné úpravy sportovního vybavení jako protetika či ortotika. Další zátěží pro většinu těchto spolků je to, že nemají vlastní sportoviště a jsou nuceny využívat běžných komerčních nájmů sportovišť. Tyto i řada dalších problémů vedou k vyšším nákladům na sportovní činnost parasportovců,“ vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Kroc s tím, že toto je také cílem memoranda –  zlepšit podmínky pro parasporty a parasportovce v Plzeňském kraji.

Cílem podpory je sportovní činnost v několika parasportovních odvětvích v rámci zapojených subjektů s adekvátním zázemím pro sport, včetně možnosti zapojení nových sportovců. Podpora bude směřována na činnost, kterou lze dělit na tréninkovou a soutěžní část. Tréninková činnost bude zahrnovat také podporu na pronájem sportovišť, úhradu trenérům a asistentům, pořízení sportovního vybavení. V soutěžní části se jedná o účast sportovců na národních i mezinárodních závodech, ale také organizace národních a mezinárodních sportovních akcí v Plzeňském kraji.

Další aktivitou je plán osvětové činnosti spojené s náborem nových parasportovců. Tato osvětová činnost cílí i na všeobecnou informovanost o parasportu v Plzeňském kraji, zejména formou přednášek v základních i středních školách a zapojení do velkých sportovních akcí.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …