Domů / Plzeňský rozhled / Krajský rozpočet počítá s vyššími výdaji než budou příjmy

Krajský rozpočet počítá s vyššími výdaji než budou příjmy

Krajská rada schválila na svém posledním jednání návrh rozpočtu na rok 2023, jeho střednědobý výhled na rok 2024 a 2025 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaných Plzeňským krajem.  Odsouhlasila tak předložený rozpočet s příjmy ve výši 9,57 mld. Kč a výdaji 10,54 mld. Kč (s navrhovaným schodkem 973 718 tis. Kč), a to zejména z důvodu zajištění předfinancování evropských projektů. Schodek bude kryt čerpáním investičního bankovního úvěru a zapojením Rezervního fondu PK.

„Navržený rozpočet kraje, který Rada doporučuje schválit zastupitelstvu, má stejnou strukturu jako v předchozích letech. Jeho prioritou na rok 2023 je financování a předfinancování individuálních projektů dotovaných EU a z národních zdrojů, investice a opravy vlastního majetku, zajištění všech funkcí kraje a jeho organizací v náročné hospodářské situaci,“ uvedl dnes již bývalý náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký, současný primátor Plzně.

Dodal, že vzhledem k růstu inflace byl v letošním roce schválen růst příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným PK o 13 %, čehož všechny využily. Očekávaný růst výdajů na energie pak bude krytý z rezervy vytvořené z úspor minulých let. Na nepředvídatelné situace má Plzeňský kraj vytvořenu rezervu ve výši 450 mil. Kč.

„Aktuálně je hospodaření kraje ve výborné finanční kondici. Výsledek roku 2022 se předpokládá s přebytkem hospodaření. Stále jsme také nezadluženým krajem,“ upozornil   Roman Zarzycký.

Rozpočet  ještě musí schválit  Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém prosincovém jednání.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Dárci vybrali rekordní částku pro zvířata v plzeňském útulku , sbírka pokračuje

Opět po roce byla v plzeňském Útulku pro zvířata v nouzi rozpečetěna sbírková pokladna, do které přispívali …