Domů / Plzeňský rozhled / Krajští radní zakončili setkání s představiteli obcí a měst na Rokycansku

Krajští radní zakončili setkání s představiteli obcí a měst na Rokycansku

Diskuse k pořízení digitálních technických map, o postupující digitalizaci státní správy, vzniku nového Centrálního místa služeb či možném vzniku nového platebního portálu po vzoru Středočeského kraje, byly hlavními tématy setkání vedení Plzeňského kraje se starostkami a starosty ve Stodě na jižním Plzeňsku a Rakové na Rokycansku. Stejně jako v případě dvou předchozích setkání se dostalo i na dotace z oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, anebo na revitalizaci objektů kulturního dědictví v obcích.  

Ve Stodě byl o diskusi s vedením kraje značný zájem

 „Během série setkání jsme měli možnost osobně hovořit s téměř 250 starostkami a starosty měst a obcí v našem kraji. Osobně to pokládám za mimořádně důležité, protože jsou to právě lidé ve vedení obcí, kteří mají nejblíže k obyvatelům kraje a mohou na nás přenášet své potřeby,“ řekl k dnes ukončeným setkáním se starostkami a starosty obcí hejtman Rudolf Špoták a dodal: „Ukázalo se mimo jiné, že máme v Plzeňském kraji nastavený velmi efektivní a jednoduchý systém administrace dotací. Na druhou stranu se nám ale potvrdilo, že digitalizace státní správy je sice správný směr, nicméně ty nejmenší takzvané ‚jedničkové‘ obce budou pod obrovským tlakem jak z hlediska personálního, tak technického vybavení. Jim bude potřeba s implementací tohoto systému rozhodně pomoci a i tomu půjdeme naproti.“

Stejně jako v Tachově, Stříbře, Manětíně a Nýrsku projevili   zástupci obcí o setkání s vedením kraje velký zájem. Ve Stodě se jich sešlo 70 a v Rakové 25. Pozorně vyslechli informace o agendách jednotlivých odborů krajského úřadu, o finančních prostředcích, které jdou z krajských peněz do rozvoje sportu, o zajímavých projektech z oblasti životního prostředí, a také o stavu silnic a jejich plánovaných opravách. K dispozici jim byli na místě pracovníci  SÚS PK i organizátora veřejné dopravy POVED.

Setkání starostů v Rakové na Rokycansku

Podle informací náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka investoval kraj v okrese Plzeň-jih do oprav 378 kilometrů silnic a 141 mostů celkem 730 milionů korun. V letošním roce to bude dalších  162 milionů. Upozornil je také na správný postup při přípravě realizace záměrů v oblasti dopravních projektů. „Pokud plánujete rekonstrukci silnice ve vaší obci, je nutné si rozmyslet a dobře rozvrhnout to, co chcete. Poté váš plán převezme SÚS PK a stanete účastníkem stavebního řízení,“ řekl. V Rakové na Rokycansku pak tamním zástupcům obcí Pavel Čížek sdělil, že se v příštím roce čeká výrazná modernizace vlaků a že na lokální trati do Radnic, kterou se kraji podařilo zachovat, přibylo cestujících.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …