Domů / Plzeňský rozhled / Královská klobása už bez značky Regionální potraviny

Královská klobása už bez značky Regionální potraviny

O značku Regionální potravina Plzeňského kraje přišla Královská klobása, kterou vyrábí společnost Plzák z Plzně s.r.o.. Důvodem je vyšší obsah látek, které vznikají nesprávným postupem při uzení a mohou být karcinogenní. Oceněný výrobek získal značku Regionální potravina v roce 2014, když zvítězil v kategorii Masné výrobky trvanlivé.

Značka Regionální potravina je prestižní ocenění, které získávají jen kvalitní potravinářské a zemědělské výrobky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, správcem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost. Chtěli bychom spotřebitele ujistit, že na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Dojde-li k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o značku pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

ilustrační foto

Kontrola Státní veterinární správy zjistila, že výrobek Královská klobása obsahoval nadlimitní množství benzo(a)pyrenu a PAH4, které vznikají nesprávným postupem při uzení a mohou být potenciálně karcinogenní.

V případě jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky, ať už se jedná o značku KLASA či Regionální potravina, se mohou spotřebitelé obracet na infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět SZIF obratem řeší a předává dozorovým orgánům k prošetření. Cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …