Domů / Plzeňský rozhled / Kriminalita v Plzeňském kraji vloni výrazně klesla

Kriminalita v Plzeňském kraji vloni výrazně klesla

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2021 spácháno 8 224 registrovaných trestných činů, což představuje nejnižší počet trestné činnosti v celé časové řadě od roku 1991. Nejvyšší počet trestné činnosti byl zaznamenán v roce 1999, a to 18 446 registrovaných trestných činů, což byl více než dvojnásobek trestných činů zaznamenaných v roce 2021. 

Meziročně se snížila trestná činnost o 8,6 %. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,4 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo. Na celkové registrované trestné činnosti v ČR se nejvíce podílel kraj Hl. město Praha s téměř 23,0 %, naopak nejmenší podíl byl v Karlovarském kraji (2,4 %).

Celkové procento objasněnosti se od roku 2011 v Plzeňském kraji pohybuje v rozmezí 44,5–54,4 %. V roce 2021 objasnila policie v regionu 47,0 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj zařadil po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji na čtvrté místo s nejnižším podílem objasněných případů.

foto: Pixabay

Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje bylo registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň‍-‍město (3 830), což byla téměř polovina z celkového počtu registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,8 %). Celkově došlo v kraji meziročně k poklesu registrovaných trestných činů. V okrese Tachov byl zaznamenán nejvyšší pokles, a to o 13,0 % registrovaných trestných činů proti předchozímu roku.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Domažlice (62,7 %), nejméně potom v okrese Plzeň‍-‍město (34,8 %). Ve srovnání s rokem 2020 byl v regionu zaznamenán v roce 2021 nárůst procenta objasněnosti trestních činů ve všech jeho okresech, nejvíce v okrese Rokycany, a to o 7,9 procentních bodů. Celkově došlo v Plzeňském kraji oproti roku 2020 ke zvýšení procenta objasněnosti trestných činů o 2,5 procentního bodu.

Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2021 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 73,4 %. Z oblasti obecné kriminality je nejvíce trestných činů majetkových (64,5 %) a násilných (10,6 %). Z majetkové trestné činnosti se jedná  především o krádeže vloupáním, jež představovaly necelou třetinu obecných trestných činů (29,4 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 8,8 % na celkovém počtu registrovaných trestných činů. Z násilných činů se jedná nejčastěji o úmyslné ublížení na zdraví, porušování domovní svobody nebo nebezpečné vyhrožování apod. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali celkově pokles o 772 registrovaných trestných činů, u obecné kriminality se jednalo o pokles o 9,5 %, u hospodářské kriminality o 11,8 %.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …