Domů / Plzeňský rozhled / Křižovatku Sukova – Schwarzova budou nově řídit semafory

Křižovatku Sukova – Schwarzova budou nově řídit semafory

V polovině července začaly stavební práce s přebudováním křižovatky Sukova – Schwarzova v Plzni, nově ji budou řídit semafory. Přestavba potrvá dva měsíce, rekonstrukci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně. Akce si vyžádá jen minimální omezení v osobní dopravě.

Podnět k přestavbě křižovatky Sukova – Schwarzova vzešel z Úřadu městského obvodu Plzeň 3, a to na základě požadavků občanů v této lokalitě. Semafory nově řízená křižovatka umožní bezpečný výjezd ze Schwarzovy ulice, a především bude bezpečnější pro chodce, kteří přecházejí Sukovu ulici,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Přípravu na přebudování křižovatky na světelně řízenou   zahájili již v loňském roce, kdy  souběžně s opravou povrchu vozovky Sukovy ulice, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky, vybudovali bezbariérové přechody přes Sukovu ulici a indukční smyčky pro semafory tak, aby nebylo nutné zasahovat do nového povrchu vozovky. Z důvodu kumulace uzavírek týkající se Kaplířovy ulice však stavbu museli přerušit a přesunout ji na letošní prázdniny.

Ve středu 15. července 2020 zahájil zhotovitel stavební práce na úpravě připojení Schwarzovy ulice do Sukovy a současně začíná výstavba samotného světelného signalizačního zařízení. Ta spočívá v osazení stožárů s kompletní výstrojí, vybudování trasy optických kabelů mezi touto nově semafory řízenou křižovatkou a stávající na vjezdu do obchodního centra Area Bory. Nové světelné signalizační zařízení bude připojeno na dopravní ústřednu.

Při realizaci uvedených prací dojde k minimálním dopravním omezením v Sukově ulici vždy po dobu několika dnů v jednotlivých pruzích tak, jak bude stavba postupovat. Omezení je nutné pro provedení napojení Schwarzovy ulice a dále při budování základů nových stožárů v přilehlých zelených pásech nebo chodnících.

V souvislosti s úpravou napojení ulic bude rovněž provedena oprava povrchu přilehlého úseku Schwarzovy ulice v délce přibližně 50 metrů. Během těchto prací bude dotčený úsek Schwarzovy ulice zcela uzavřen po dobu jednoho týdne.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …