Domů / Plzeňský rozhled / Kvalita bydlení domácností na Plzeňsku se mírně zhoršila

Kvalita bydlení domácností na Plzeňsku se mírně zhoršila

Plzeňský kraj patří v mezikrajském porovnání k regionům s vyšší kvalitou bydlení, meziročně se zde však kvalita bydlení mírně zhoršila. Necelá polovina domácností bydlela v rodinných domech, nejvíce domácností žilo v bytech o velikosti 60–80 m2. Osoby v čele domácnosti měly nejčastěji nižší střední vzdělání nebo byly vyučené. V porovnání s ostatními kraji byl podíl osob v čele domácnosti s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním v Plzeňském kraji třetí nejnižší.

Nejvyšší podíl domácností v rodinných domech byl v krajích Vysočina (61,8 %) a Zlínském (61,6 %), naopak nejnižší v Hl. městě Praze (12,3 %) a v Karlovarském kraji (27,3 %). V Plzeňském kraji bydlelo v rodinných domech 46,0 % domácností, což byl šestý nejnižší podíl v mezikrajském srovnání. Podíl domácností v Plzeňském kraji byl oproti průměru ČR vyšší o 2,6 procentního bodu (dále jen p. b.).

V malých bytech o celkové ploše do 40 m2 bydlelo v Plzeňském regionu 5,1 % domácností, což bylo v mezikrajském porovnání osmé místo. Nejnižší podíly domácností žijících v těchto bytech byl evidován v krajích Olomouckém (3,7 %) a Středočeském (3,9 %), naopak nejvyšší v Hl. městě Praze (9,5 %) a Pardubickém kraji (6,8 %). V České republice celkem bydlelo v malých bytech 5,7 % domácností.

byty ve Studentské ulici

Byty o celkové ploše 60–80 m2 obývalo v Plzeňském kraji 35,6 % domácností a v mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj umístil na třetím nejvyšším místě. Nejvyšší podíl domácností (38,2 %) byl zaznamenán v Ústeckém kraji, nejnižší v Karlovarském kraji (26,3 %). V ČR dosáhl podíl domácnosti 32,2 % a v porovnání s Plzeňským krajem byl nižší o 3,4 p. b.

Ve velkých bytech o celkové ploše 100 m2 a více bydlelo 23,7 % domácností Plzeňského kraje, v mezikrajském porovnání se region umístil až na jedenáctém místě. Nejnižší podíl domácností, který obýval byty o velikosti 100 m2 a více, byl v Hl. městě Praze (12,6 %) a v Libereckém kraji (22,1 %), naopak nejvyšší v krajích Pardubickém a Středočeském (shodně 33,1 %). V celé ČR obývalo velké byty 26,6 % domácností.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …