Domů / Plzeňský rozhled / Lze nějak přijatelně řešit, případně jak, bezdomovectví v Plzni?

Lze nějak přijatelně řešit, případně jak, bezdomovectví v Plzni?

Odborníci z Katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Jana Váněho zpracovávají pro město Plzeň studii s názvem Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? Výzkum se v současnosti nachází v první třetině, která je zaměřena na kvalitativní část, tedy rozhovory. Výsledky byly prezentovány v dubnu formou on-line vystoupení. Jednalo se o představení návrhů formulovaných politiky, lidmi bez domova, odborníky na problematiku z řad sociálních pracovníků a představitelů neziskových organizací. Kompletní navrženou koncepci chce mít město k dispozici v listopadu 2021.

ilustrační foto pixabay

„Problematika bezdomovectví je silným tématem, které rezonuje plzeňskou veřejností. Najít řešení není jednoduché, protože protíná řadu oblastí – od sociální, bezpečnostní, zdravotní až po bytovou. Veškerá nastavovaná opatření by na sebe měla navazovat a doplňovat se,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf, jenž za město studii koordinuje a dodal: „Opatření musí být především efektivní a přijatelná jak pro obyvatele města, tak pro neziskové organizace, které se problematikou bezdomovectví zabývají, i pro akademickou obec a konečně i pro vedení města a městských obvodů.“

 foto pixabay

„Fenomén bezdomovectví se stále plošněji dotýká mnoha obcí v České republice, včetně západočeské metropole. Jedná se o strukturální společenský problém. V populaci ale převládá představa, že chudoba, ztráta bydlení je důsledek především neaktivity jedinců a že si za takovou situaci převážně může každý sám. Až 36 procent respondentů v České republice se domnívá, že nejlepší je nepomáhat lidem bez domova vůbec, kdežto v evropských zemích je to okolo 20 procent respondentů. Tento převládající postoj významně omezuje ochotu stav věcí měnit. Chudoba má ale i strukturální příčiny a svými důsledky ovlivňuje společnost a přináší řadu negativních jevů. Narůstající počty lidí na ulici, ale i ohrožených latentním bezdomovectvím začínají lidé stále silněji vnímat jako něco, co je ohrožuje nebo obtěžuje,“ řekl ke zkoumané problematice Jan Váně, vedoucí Katedry sociologie ZČU v Plzni, který je autorem speciálního uspořádání a plánu výzkumu včetně metodologického postupu, jenž je v České republice unikátní a je v souladu s potřebami města Plzně. Ke spolupráci byl přizván i Petr Vašát ze Sociologického ústavu Akademie věd. Oba výzkumníci spolupracují i s dalšími odborníky z řad poskytovatelů sociálních služeb.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Podíl osob pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou vloni mírně klesl

Čisté peněžní příjmy českých domácností vzrostly v roce 2022 meziročně o 7,7 %, reálně však …