Domů / Plzeňský rozhled / Madona na mariánském sloupu je nově pozlacená

Madona na mariánském sloupu je nově pozlacená

Socha Plzeňské madony na opravovaném mariánském sloupu na náměstí Republiky v Plzni je očištěná a nově pozlacená. Restaurátoři nyní pracují na opravách čtveřice horních soch svatých Václava, Floriana, Rocha a Bartoloměje. Letos zahájené práce jsou věnovány obnově horní části mariánského sloupu s Madonou a této čtveřici horních soch svatých a souvisejícím úsekům architektury. Opravy zbývajících částí významné kulturní památky budou pokračovat v příštích dvou letech.

Mariánský sloup z roku 1681, jenž vyjadřuje poděkování za skončení morové epidemie, je nepřehlédnutelnou dominantou náměstí Republiky. Význam díla, jež je zapsáno jako kulturní památka, je vzhledem k poměrně rané době vzniku i vzhledem ke své bohaté historii značný a přesahuje hranice regionu. Ve své historii byl sloup mnohokrát opravován, naposledy pak v roce 2006, kdy byly provedeny pouze konzervační zásahy,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Dosud restaurátoři šetrně očistili kámen u vlastního morového sloupu včetně sochy Plzeňské madony s podstavcem a soklem i čtveřice soch od uložených nečistot. Dále ztenčili zčernalou povrchovou krustu tak, aby byla zachovaná přirozená patina sochařského díla. U sochy Madony obnovili zlacení a zkontrolovali osazení korunek na hlavách Panny Marie a Ježíška.

Město Plzeň začalo mariánský sloup opravovat letos v dubnu po podrobném průzkumu, jenž se uskutečnil v roce 2018 a odhalil rozsah poškození památky. Restaurátoři při opravách průběžně detaily postupu prací konzultují se zástupcem investora, tedy Správou veřejného statku města Plzně, s experty magistrátního odboru památkové péče a Národním památkovým ústavem,“ řekla náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. Doplnila, že opravy sloupu si vyžádají investici téměř 2,2 milionu korun včetně DPH.

Součástí provedených restaurátorských prací bylo i očištění nečistot z povrchu zlacených součástí sochařského díla, a to jak sochy Madony, tak hlavice sloupu i akantových listů v patě dříku sloupu, a odstranění nesoudržných doplňků z dřívějších restaurátorských zásahů a současné zpevnění narušených úseků kamene. „Dřík sloupu byl v patě zajištěn novou skruží a trhliny a defekty na dříku sloupu, podstavci se soklem včetně jejich říms byly vyspraveny odpovídajícím umělým kamenem,“ vysvětlil  Petr Bukovský z Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.

Restaurování bude pokračovat dokončením obnovy zlacení na morovém sloupu, barevném scelení povrchu restaurovaného kamene morového sloupu s podstavcem a soklem, pracemi na obnově nápisové desky u sochy svaté Rozálie na východní straně soklu a doplněním chybějící sochařské modelace horních soch světců a pozlacením jejich atributů. Po těchto opravách, které by měly skončit do konce letošního října, bude rozebráno stávající lešení. V příštím roce bude pokračovat restaurování soch na balustrádě a spodní části vlastního podstavce mariánského sloupu, v dalším roce se uskuteční oprava schodiště v podstavci a kamenné balustrády s kovaným zábradlím.

Původní sochařská výzdoba sloupu dokončeného roku 1681 pochází z dílny plzeňského sochaře Kristiána Widemanna. Zahrnovala sochy patrona města Plzně sv. Bartoloměje, českého zemského patrona sv. Václava, patrona proti nebezpečí ohně sv. Floriána, patrona proti morovým ranám sv. Rocha a sv. Rozálii Palermskou, další dobově oblíbené protimorové patronky. Vrchol sloupu osazuje socha Panny Marie s Ježíškem, replika takzvané Plzeňské madony, opukové skulptury pocházející z období konce třetí čtvrtiny 14. století a umístěné na hlavním oltáři v blízkém městském kostele sv. Bartoloměje.

O další sochy bylo dílo obohaceno v roce 1714, tedy po dalším moru, jenž zasáhl Čechy včetně Plzně roku 1713. Tehdy přibyly na sloup opět z dílny Kristiána Widemanna sochy sv. Františka Xaverského, sv. Petra z Alkantary a sv. Barbory.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …