Domů / Plzeňský rozhled / Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu 74,8 % a oproti srpnu 2020 se zvýšila o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 81,7 %, míra zaměstnanosti žen 67,6 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,7 %, ve věku 30–49 let 87,5 % a ve skupině osob 50–64letých 77,6 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v srpnu letošního roku 3,0 % a meziročně se zvýšila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,3 %, míra nezaměstnanosti žen 3,7 %.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 77,1 % a proti srpnu 2020 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,6 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,4 procentního bodu.

Srpen 2021 byl z pohledu trhu práce již zcela standardním obdobím bez vlivu onemocnění covid‑19. Počet odpracovaných hodin zhruba odpovídal létům před pandemií a rovněž ekonomická aktivita se od letošního jara viditelně zvýšila,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Obecná míra nezaměstnanosti v srpnu 2021 u 15–74letých v České republice činila 2,9 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Děti, vytáhněte své rodiče na Mikuláše do PLUTA!

Divadlo PLUTO ( Masarykova 75, Plzeň) – profesionální scéna malých forem komedie. Už tuto neděli se …