Domů / Plzeňský rozhled / Mou prioritou je vybudování nové základní školy, říká Lucie Kantorová

Mou prioritou je vybudování nové základní školy, říká Lucie Kantorová

Výstavba nové čtvrti v areálu bývalých Kasáren Slovany otevře jedinečnou možnost postavit v Plzni novou základní školu. I o tom mluví v rozhovoru Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová, náměstkyně plzeňského primátora pro oblast školství a cestovního ruchu. Zmiňuje také potřebu navýšení kapacit ve školách a školkách nebo používání moderních technologií ve výuce.

Lucie Kantorová, náměstkyně primátora

Poptávka po místech na základních školách stále stoupá a podle demografických křivek bude vrcholit v roce 2029. Jak to bude město řešit?

Díky nové výstavbě v areálu Kasá­ren Slovany se nám otevírá jedinečná možnost vybudovat v Plzni novou základ­ní školu, která by nám s demografickou křivkou výrazně pomohla. Nová škola v Plzni nevznikla desítky let, proto se pro mě osobně jedná o naprostou prioritu. Zároveň s tím navyšujeme kapacity ve školách, kde je to stavebně možné. Letos pracu­jeme na rozšíření 13. ZŠ na Slova­nech a 26. ZŠ na Borech. V dubnu jsme navíc po čtvrt století otevřeli zrekonstruované druhé patro základní školy v Liticích, kde přibylo pět nových tříd prvního stupně. Další místa přibydou například ve školce v Kři­micích nebo Újezdu a také v dětské skupině ve Lhotě.

Jedním z vašich pedagogických snů bylo využívat k běžné výuce i virtuální realitu. Splní se vám?

Už se splnil. Virtuální realitu do škol jsem si vysnila zhruba před čtyřmi lety, kdy jsem začala tuto myšlenku prosazovat. Díky intenzivní práci vývojářů, školních metodiků a městského Centra robotiky jsme byli schopni už v roce 2021 spustit pilotní projekt na Bolevecké základní škole. Od té doby se udělal velký kus práce a dnes se vir­tuální realita využívá ve výuce na osmi základních školách.

Jedná se o samostatný předmět?

Jedná se o doplněk výuky, který se využívá u běžných předmětů, jako je chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis nebo při různých exkurzích. Máme pozitivní zpětnou vazbu jak od vyučujících, tak od žáků, takže v rozšiřování zábavné formy výuky, kam virtuální realita spadá, chceme pokračovat.

ilustrační foto

Problémem současnosti je nedostatek pohybu u dětí. Snažíte se jako náměstkyně i tuto situaci nějak řešit?

Samozřejmě, investujeme nema­lé prostředky jak do rekonstrukcí stáva­jících, tak i do stavby nových sportovišť ve školách. Jsem přesvědčená, že právě moderní sportovní infrastruktura může ke sportu přilákat řadu dětí. Třeba letos v lednu jsme v radě města schválili finance ve výši celkem 10 milionů korun na nové podlahy a obložení stěn na 4. ZŠ, na opravu krytého sportoviště 7. ZŠ, na rekonstrukci běžecké dráhy 13. ZŠ, na retoping atletické dráhy na 21. ZŠ nebo na novou podlahu tělo­cvičny a lezeckou stěnu na 28. ZŠ. Loni jsme rovněž zahájili výstavbu tělocvičny při 20. ZŠ, která zajistí hodiny tělocviku pro téměř 600 žáků, hotová by měla být už letos v létě.

Připravuje město Plzeň jako zřizovatel i školní projekty?

Už několik let na našich školách fungují projekty Etiketa do škol, mediální výchova nebo prevence rizikového chování. Od května mohou naše základní školy čerpat finance na zcela nový projekt Doučování jako prevence školního neúspěchu. Jeho cílem je podpořit žáky, u kterých existuje riziko, že ukončí školní docházku dříve než v deváté třídě. To je v posledních letech bohužel častý jev, kterému chceme zabránit.

A co stále populárnější chytré projekty, využívají je plzeňské školy?

Na osmi školách používáme k výuce virtuální realitu, což vždy bylo mým pedagogickým snem. A díky vývojářům, školním metodikům a našemu Centru robotiky, se mi jej podařilo splnit. V prosinci 2021 jsme v Bolevecké ZŠ pilotovali první aplikace na chemické pokusy. Dnes už virtuální realita plně slouží k výuce chemie, fyziky, přírodopisu nebo zeměpisu.

Semlerova rezidence

Od října roku 2022 do vaší gesce spadá také cestovní ruch. Jaké v této oblasti chystá město Plzeň novinky?

Jedním z největších projektů v oblasti cestovního ruchu posledních let je rekonstrukce zchátralého domu na Klatovské 19, jehož součástí jsou i architektonicky cenné interiéry od Adolfa Loose. Vznikne tam interaktivní, moderní muzeum, které bude mapovat osvobození západních Čech spojeneckými vojsky, zároveň bude do dvora objektu z plzeňské zoo přemístěn tank Sherman a revitalizací projde také Loosův interiér. Na jaře jsme zrekonstruovali informační centrum na náměstí Republiky, které má mj. nový vstup i okna. Je to sice menší stavební akce, ale turistické informační centrum je místo, které turisté v Plzni vidí jako jedno z prvních.

V polovině května odstartoval letošní ročník stezky Industry Open. Na co byste veřejnost pozvala?

Festival nabízí osvědčené výlety historickým autobusem nebo komentované prohlídky podniků. Po loňském úspěchu, kdy se vstupenky vyprodaly takřka obratem, se opět podařilo naplánovat návštěvy výrobního závodu Stock Plzeň – Božkov. A nechybí ani úplná novinka – ná­vštěva likérky v Prádle, kde začíná výroba legendárního Fernetu.

Co by měli turisté v Plzni ještě navštívit?

Určitě naši krásnou zoo, kde žije lví smečka a loni v prosinci se tam narodil Dumay, sameček vzácného druhu šimpanze učenlivého. Za prohlídku jistě stojí katedrála sv. Barto­loměje, Velká synagoga, Loosovy interiéry, Plzeňský Prazdroj nebo Techmanie.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …