Domů / Plzeňský rozhled / Nadační fond Umění doprovázet pomohl plzeňské hospicové péči

Nadační fond Umění doprovázet pomohl plzeňské hospicové péči

Plzeňská hospicová péče Domov získala finanční prostředky na nákup volumetrické pumpy pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. Dar ve výši 21 611 Kč obdržela od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již čtrnáctým rokem.  Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. poskytuje paliativní hospicovou péči na Plzeňsku již čtvrtým rokem. Za celou dobu existence již   poskytl pomoc 200 nemocným a jejich rodinám či blízkým (více na www.domov-plzen.cz).

Jednou ze základních služeb Domova je i zapůjčení potřebných zdravotnických pomůcek a přístrojů klientům. Kvalita a dostatečné množství těchto pomůcek je pak zárukou kvality ostatních našich služeb, a to především domácí hospicové péče, která je naší hlavní a nejdůležitější službou. Za dar Nadačního fondu Umění doprovázet jsme proto velice vděčni, neboť díky této pomoci můžeme zakoupit a rozšířit vybavení půjčovny o volumetrickou pumpu, která slouží k podávání infuze,“ říká ředitelka hospice Jana Červánková.

Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ sděluje Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu s tím, že se jedná například o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, kyslíkové koncentrátory, odsávačky, toaletní vozíky či výše uvedenou volumetrickou pumpu. V rámci tohoto projektu předal nadační fond hospicům více než třimiliony korun.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 4,8 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních. Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. Začátkem roku 2018 otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Manželé Miroslav a Ivana Zetkovi mají rádi strojařinu a jeden druhého

Čtrnáct inovací a originálních objevů patentovali v roce 2023 výzkumníci a výzkumnice ze Západočeské univerzity v Plzni. …