Domů / Plzeňský rozhled / Nahlédněte ke zdravotníkům

Nahlédněte ke zdravotníkům

Letošní Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni proběhne ve čtvrtek 16. ledna. V době od 9 do 16 hodin mohou zájemci navštívit fakultu v prostorách Tylovy 59, kde sídlí katedra záchranářství
a technických oborů a katedra teoretických oborů, nebo na náměstí Odboje 18, kde najdou katedru fyzioterapie a ergoterapie a katedru ošetřovatelství a porodní asistence.

Kromě tradičního programu, jako je prohlídka prostor fakulty, informace o studiu
a přípravném kurzu apod., předvedou zaměstnanci fakulty také širokou škálu výukových pomůcek, modelů, přístrojů a trendů v nelekářských oborech.

Na katedře záchranářství a technických oborů bude aktivován pacientský simulátor „Metiman“ – návštěvníci si mohou vyzkoušet nácvik resuscitace a prověřit své znalosti
v soutěži se zdravotnickou tematikou. Přístupná bude také odborná učebna záchranářství vybavená pomůckami používanými jak v přednemocniční, tak nemocniční neodkladné péči. V odborných učebnách pro radiologické asistenty se návštěvníci mohou seznámit s multimodalitní stanicí „Leonardo“, která slouží pro vyhodnocení vyšetření provedeného pomocí počítačové tomografie či magnetické rezonance. Zájemci si mohou vyzkoušet také osobní dozimetr pro měření hodnoty ozáření.

Katedra teoretických oborů představí anatomickou učebnu a nově otevřený studijní bakalářský obor Zdravotní laborant. Katedra fyzioterapie a ergoterapie aktivně zapojí účastníky Dne otevřených dveří do cvičební jednotky na balančních plochách, velkých míčích, cvičení s overbally a therabandy. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence nabídne měření tlaku, určí BMI, vyhodnotí stav výživy, stanoví rizikové faktory a poskytne odpovídající poradenství. Můžete si prohlédnout, jak se vyvíjí plod v průběhu těhotenství, nebo si poslechnout ozvy plodu.

BIO Martin Myška

Mohlo by vás zajímat

Nejvíce trestných činů v kraji bylo v okrese Plzeň-město – 45,9 %

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 registrováno méně trestných činů než v předchozím roce. Nejvýraznější trestná činnost …