Domů / Plzeňský rozhled / Náměstek hejtmana Plzeňského kraje k situaci v pediatrické péči na Tachovsku

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje k situaci v pediatrické péči na Tachovsku

V pondělí se uskutečnilo jednání mezi zástupci Plzeňského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zástupcem starostů obcí z Tachovska, a to v souvislosti s naléhavou situací vzniklou po nedávném vzetí tamního pediatra do vazby kvůli alkoholu. Tento nečekaný vývoj bohužel přinesl významné obtíže v oblasti dostupnosti zdravotní péče pro děti a dorost v působnosti tohoto lékaře. K celé záležitosti se nyní vyjádřil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais: 

Pavel Hais

„Chápeme, že tato situace je pro rodiny s dětmi značně náročná a chceme ujistit veřejnost, že Plzeňský kraj a všechny zúčastněné strany přistupují k tomuto problému s maximální vážností a snaží se najít rychlá a efektivní řešení.“

Zde jsou hlavní body a výstupy z tohoto jednání:

  • Zjednodušení procesu přeregistrace u lékaře: Abychom maximálně usnadnili přístup k zdravotní péči, dohodli jsme se s hlavní zdravotní pojišťovnou na vzniku systému, který umožní rodinám snadněji najít dostupného pediatra v jejich oblasti. Prosíme všechny rodiče dětí, aby se obraceli na zdravotní pojišťovny, u nichž jsou jejich děti registrované, aby jim zajistily jiného smluvního lékaře.
  • Předání zdravotnické dokumentace: Pracujeme na zajištění kontinuity péče pro dětské pacienty, včetně předání výpisu ze zdravotní dokumentace k nově zajištěným lékařům. Plzeňský kraj se snaží ve spolupráci s právním zástupcem lékaře umístěného ve vazbě činit kroky k minimalizaci dopadu zejména s ohledem na právě probíhající přihlášky dětí na střední školy a také na potřebu rodičů zařídit si potvrzení o ošetřování člena rodiny.
  • Nábor nových pediatrů: Plzeňský kraj ve spolupráci s VZP a obcemi intenzivně pracuje na získání nových pediatrů do regionu. Všechny tři zúčastněné subjekty jsou zároveň připraveny bezodkladně vyčlenit finanční prostředky na motivaci pro rychlé zajištění dětských lékařů do zasaženého regionu.
  • Obce v ORP Tachov a ORP Stříbro jsou připraveny podpořit lékaře vybudováním a vybavením ordinace, poskytnutím služebního bytu, případně finanční podporou.

Jako náměstek hejtmana pro zdravotnictví v Plzeňském kraji jsem si vědom dlouhodobého problému s nedostatkem praktických lékařů a pediatrů, a proto paralelně pracuji na strategických opatřeních pro zlepšení situace v celém regionu. Chtěl bych zároveň požádat lékaře v okolí, aby byli vstřícní a nápomocni přeregistrování dětí v této tíživé situaci.

O dalším vývoji a krocích, které budou v následujících dnech a týdnech podniknuty, bude náměstek dále informovat.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …