Domů / Plzeňský rozhled / Nejmenší norníci absolvovali pod Kotlem své zkoušky

Nejmenší norníci absolvovali pod Kotlem své zkoušky

Rušno bylo v poslední době v blízkosti umělé liščí nory na Kotli nedaleko Rokycan. Poslední měsíc zde každé čtvrteční odpoledne totiž probíhaly nácviky na zkoušky z bezkontaktního norování určeného pro všechny druhy norníků. Stejně jako u velkých psů, musí i ti menší prokázat svoji loveckou upotřebitelnost. A právě k těmto zkouškám se dostavilo všech jedenáct přihlášených psů nejrůznějších plemen. Zájemci tak mohli tak zpovzdálí sledovat výkony jezevčíků, borderteriérů či foxteriérů.

Vše začalo podle tradičního scénáře. Příjezd na místo, potřesení rukou, slavnostní nástup doprovázený vystoupením trubačky ing. Jitky Maxové, veterinární prohlídka psů MVDr. Luďkem Uzlem a Petrem Moulisem, losováním pořadí a úvodním slovem ředitele zkoušek ing. Stanislava Sudy. Hned poté se slova ujal vrchní rozhodčí Stanislav Procházka, který přítomné seznámil s organizací zkoušek. Kromě vrchního rozhodčího posuzovali výkony psů i Jindřich Zábran a Vladimír Hirsch. Ke zdárnému průběhu zkoušek však přispěli i normistři Jan Beran, Rostislav Blecha a Petr Moulis, který byl zároveň i pověřenou osobou zkoušek.

Je potěšitelné, že při těchto zkouškách uspěli všichni přihlášení pejskové. Norování patří mezi zvláštní způsoby lovu, při kterém jde o vyhnání lišky, případně jiné šelmy z nory pomocí loveckého psa. Vzhledem k tomu, že se jedná o pro psa velmi nebezpečný úkol, je nutno postupovat vždy velice obezřetně a nevystavovat psa přílišnému nebezpečí. To může nastat, když se lišce z nory nechce, neboť tuší nebezpečí nebo je-li nora obsazena jezevcem. Při vlastní zkoušce z norování dvojice rozhodčích posuzuje především ochotu k práci, hlasitost, vytrvalost a rychlost. Podmínky pro psa jsou samozřejmě nesrovnatelně lepší při zkoušce oproti myslivecké praxi, neboť i vybudovaná umělá nora musí odpovídat pravidlům. Musí být postavena na rovině nebo v mírném svahu na stinném místě, nejlépe v lese. I toto je v případě nory na Kotli dodrženo,“ vysvětlil Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Obrazy, které si hrají s fantazií, na Nové scéně DJKT

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo své stěny obrazům Michaeli  Rittsteinovi, který letos v září oslaví …