Domů / Plzeňský rozhled / Nejnovější 47. čestný hrob patří básníku Josefu Hrubému

Nejnovější 47. čestný hrob patří básníku Josefu Hrubému

Ostatky básníka, překladatele a výtvarníka Josefa Hrubého byly uloženy do nově zřízeného čestného hrobu města Plzně na Ústředním hřbitově v Plzni v části Lesní hřbitov. Pietní akt se uskutečnil ve středu 22. července za účasti primátora města Plzně Martina Baxy, rodiny pana Hrubého a dalších hostů.

„Tato událost je nejen důležitá pro rodinu pana Hrubého, ale je i momentem, kdy město Plzeň uděluje vyznamenání. Podle statutu města je čestný hrob ocenění těm, kteří se významně zapsali do historie Plzně a Josef Hrubý jako mimořádně významná kulturní osobnost nepochybně takovým člověkem opravdu byl,“ uvedl primátor Martin Baxa. Připomněl, že Josef Hrubý, ač se v Plzni nenarodil, s ní byl celý život spjatý a mnoho pro město udělal, ať už jako dlouholetý ředitel městské knihovny, či jako člověk, který o Plzni psal a významně ji reprezentoval.

Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích na Strakonicku. Do Plzně přišel v závěru 50. let minulého století a do začátku normalizace zde působil jako ředitel městské knihovny. Později pracoval v památkové péči až do svého penzionování. V 60. letech byl jedním ze zakládajících členů plzeňské umělecké skupiny Červen 63. Kvůli angažovanosti při srpnových událostech v roce 1968 se jeho jméno ocitlo na indexu a následujících dvacet let nesměl oficiálně publikovat. Po politických změnách v roce 1989 stál u zrodu Střediska západočeských spisovatelů i plzeňské umělecké skupiny P89. 

Město Plzeň má nyní 47 čestných hrobů. Patří k nim například hrob loutkáře Josefa Skupy, spisovatele Karla Klostermanna, výtvarníka Jiřího Trnky, muzejníka a národopisce Ladislava Lábka, generála Heliodora Piky, bývalého starosty Plzně Luďka Pika či designéra, malíře a pedagoga Ladislava Sutnara.

Čestný hrob je cenou města udělenou v těch případech, kdy čestný občan či nositel Ceny města Plzně nebo fyzická osoba, jíž by jinak bylo uděleno čestné občanství nebo Cena města Plzně, již zemřela. O zřízení čestného hrobu v péči města rozhoduje zastupitelstvo města se souhlasem pozůstalých, je-li toto jeho získání možné, jinak i bez tohoto souhlasu. Návrh na zřízení čestného hrobu může podat každý občan nebo organizace. Péče o čestný hrob spočívá ze strany města v periodickém dodávání výzdoby, jako jsou kytice a věnce se stuhou v městských barvách a ve výzdobě hrobu při příležitosti výročí úmrtí zesnulého a ke dni Památky zesnulých.

Seznam čestných hrobů města Plzně: https://hrbitov.plzen.eu/cestne-hroby/.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Záchranáři hledají svědky víkendové události – napadení samice labutě

K napadení samice labutě velké z hnízdícího páru na Pekelném rybníku u Vejprnic došlo v  sobotu (18. …