Domů / Plzeňský rozhled / Největší investicí je výstavba Pavilonu chirurgických oborů, dozvěděl se dnes v Plzni předseda vlády

Největší investicí je výstavba Pavilonu chirurgických oborů, dozvěděl se dnes v Plzni předseda vlády

Předseda vlády Andrej Babiš společně s   ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem  zavítali dnes do Fakultní nemocnice  Plzeň, kde si    prohlédli nový Psychiatrický pavilon, jehož plánované náklady na stavbu a vybavení činí 457 milionů korun.

„FN Plzeň se v roce 2016 přihlásila do výzvy Reforma psychiatrické péče, poklep základního stavebního kamene se uskutečnil 18. září 2018 a k příjmu prvních pacientů by mělo dojít do konce letošního roku. Evropská unie přispívá na stavbu 268 milionů, státní rozpočet hradí 47 milionů a FN Plzeň ze svých zdrojů financuje náklady ve výši 142 milionů korun,“ vysvětluje ředitel nemocnice Václav Šimánek.

V současnosti probíhají dokončovací stavební práce, dochází k nákupům zdravotnické techniky a vybavení pro jednotlivá oddělení. Nový psychiatrický pavilon nabídne vyšší komfort pro pacienty i zaměstnance, rozšíření lůžkových i ambulantních provozů, včetně stacionářů. Pacienti budou v klidném terapeutickém prostředí, částečně odděleni od jiných provozů FN Plzeň, a součástí kliniky je venkovní i vnitřní atrium s travnatými prostory a zelení pro aerobní aktivity nemocných.

FN Plzeň – Lochotín

Největší investiční akcí FN Plzeň je výstavba Pavilonu chirurgických oborů. Jedná se o strategickou investici, jejíž celkové náklady jsou 2,18 miliardy korun se spoluúčastí FN Plzeň ve výši 44,62 %. „Zásadním přínosem této stavby je soustředění provozu do jednoho areálu, optimalizace chodu jednotlivých klinik a uvolnění budov v borském areálu pro další využití, na příklad v sociální oblasti. Nová budova bude tvořena přízemní částí s urgentním příjmem. Na ni naváže výškový objekt, kde budou v jednotlivých patrech umístěny operační sály, jednotky intenzivní péče a lůžková oddělení. Pavilon bude mít celkovou kapacitu 432 lůžek,“ popisuje   ředitel Václav Šimánek.

V současnosti probíhají projektové práce a stavba by měla začít v roce 2022.  Nový chirurgický pavilon s celkovou kapacitou 432 lůžek bude sloužit pro obory chirurgie, urologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie a Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Další  významnou akcí, kterou fakultní nemocnice letos realizovala, je program komplexní ochrany informačního systému FN vůči kybernetickým hrozbám. Jedná se o největší projekt v České republice v rámci veřejného sektoru s cílem zvýšit celkovou kybernetickou bezpečnost. Jeho celkové náklady dosáhly 351 mil. korun, a je spolufinancován dotačním titulem IROP 10 v rozsahu 143 mil. korun. Komplexně se zabývá všemi aspekty kybernetické bezpečnosti a jeho cílem je, kromě nákupu technologií, i budování tzv. Systému řízení bezpečnosti informací, včetně prevence a rychlé reakce na kybernetické incidenty.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Retro běh pro mizící druhy jako oslava výročí

Sportování a ochrana přírody, to vše se úspěšně  spojí v jedno, a to už  v …