Domů / Plzeňský rozhled / Nejvíce trestných činů v kraji bylo v okrese Plzeň-město – 45,9 %

Nejvíce trestných činů v kraji bylo v okrese Plzeň-město – 45,9 %

V Plzeňském kraji bylo v roce 2023 registrováno méně trestných činů než v předchozím roce. Nejvýraznější trestná činnost byla zaznamenána v okrese Plzeň-město. Z regionálního pohledu  uspořádání Plzeňského kraje bylo nejvíce trestných činů registrováno v okrese Plzeň-město (4 389), což byla téměř polovina z celkového počtu  v kraji, tj. 45,9 %.

V tomto okrese bylo objasněno 32,5 % registrovaných případů, což je nejméně ze všech ostatních okresů, avšak tato hodnota je vyšší o 2,3 procentního bodu než v roce 2022. Nejvíc zde docházelo k trestným činům v podobě krádeží vloupáním (1 037). Nejvyšší procento objasněných trestných činů bylo zaznamenáno na Tachovsku (59,7 %), tj. o 3,4 procentního bodu méně než v předchozím roce. Nejnižší podíl na regionální trestné činnosti zastává okres Rokycany, kde bylo spácháno 616 registrovaných trestných činů, tj. 6,4 % z celého kraje a jednalo se převážně o ostatní majetkové činy a krádeže vloupáním.

foto: Pixabay

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v okresech Plzeň-město, Domažlice a Klatovy k výraznému poklesu trestné činnosti a naopak v okresech Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov došlo k nárůstu. Největší pokles byl zjištěn v okrese Plzeň-město, kde se trestná činnost oproti loňskému roku snížila o 574 spáchaných činů (o 11,6 %). Nejvýraznější navýšení bylo zaznamenáno ve sloučených okresech Plzeň-jih a Plzeň-sever, kde bylo meziročně spácháno o 72 činů více, tj. o 4,7 %. V okrese Tachov byl zjištěn nejnižší nárůst, a to jen o 4 registrované trestné činy.

Ze všech registrovaných trestných činů v roce 2023 v Plzeňském kraji převažovaly činy obecné povahy a jejich celkový podíl činil 77,7 %. Největší podíl trestných činů z obecné kriminality tvořily činy majetkové (65,9 %), z toho 33,7 % představovaly krádeže vloupáním, 32,8 % krádeže prosté a 33,6 % ostatní majetkové činy. Obecná kriminalita zahrnuje i činy násilné, a ty v roce 2023 činily 10,2 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce předchozím. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu registrovaných trestných činů v kraji podílela 6,8 %. Jak u hospodářské (24,8 %), tak i u obecné (5,9 %) kriminality byl zaznamenán meziroční pokles.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Ve Spáleném Poříčí budou sletové sokolské skladby

Přijďte podpořit Sokoly ze širokého okolí jižního Plzeňska. Už zítra – v neděli 26. 5. 2024 …