Domů / Plzeňský rozhled / Nerovnoměrný demografický vývoj významně ovlivňuje české školství

Nerovnoměrný demografický vývoj významně ovlivňuje české školství

Zatímco počet dětí navštěvujících mateřské školy měl v posledních letech spíše stagnující tendenci, na základních školách byl zaznamenán příliv populačně silnějších ročníků. Počet žáků v Plzeňském kraji od roku 2011/12 neustále rostl a ve školním roce 2019/20 dosáhl nejvyššího počtu za posledních deset let. Naopak ve středním a vysokém školství se projevil úbytek žáků a studentů v důsledku demografického poklesu. Nepříznivým jevem středního vzdělávání se stal pokles žáků v učňovských oborech s výučním listem, kteří dávali přednost vzdělání odbornému s maturitní zkouškou. Také na vysokých školách v Plzeňském kraji došlo oproti školnímu roku 2009/10 k výraznému snížení počtu studentů.

Ve školním roce 2019/20 byl nejvyšší počet dětí v mateřských školách v rámci ČR ve Středočeském kraji (51 347), v Hl. městě Praze (43 260) a Jihomoravském kraji (41 796). Nejméně dětí (8 766) navštěvovalo mateřskou školku v kraji Karlovarském. Nejvyšší počet školek se vyskytoval v krajích Středočeském (797), Jihomoravském (671) a Moravskoslezském (462), nejnižší pak v kraji Karlovarském (124).

Počet dětí na jednu třídu se pohyboval v rozmezí od 21,8 do 23,2 dětí předškolního věku. Nejvyšší počet dětí na 1 třídu byl zjištěn na území Pardubického kraje (23,2), Hl. města Prahy a Zlínského kraje (23,0), naopak nejméně dětí bylo v krajích Ústeckém a Libereckém (21,8). Z celkového počtu dětí ve věku 3–6 let ve školním roce 2019/20 navštěvoval mateřské školky nejvyšší podíl dětí v Olomouckém kraji (89,1 %) a nejnižší v Hl. městě Praha (74,3 %). V Plzeňském regionu bylo ve školkách zhruba 79,9 % z celkového počtu dětí v této věkové kategorii.

Nejvyšší počet učitelů (v přepočtených osobách na plně zaměstnané včetně ředitelů) byl zaznamenán v kraji Středočeském (4 585,5) a v Hl. městě Praze (3 821,2), nejnižší počet se naopak vyskytoval v kraji Karlovarském (775,8). V celé České republice se ženy učitelky podílely 99,4 %, což znamená, že učitelství v mateřských školách se věnovalo pouze 201,1 mužů učitelů.

Ve školním roce 2019/20 bylo v Plzeňském kraji 18 845 dětí (desáté místo v mezikrajském porovnání), z nichž lehce přes 52 % tvořili chlapci, a dívky se podílely necelými 48 % na celkovém počtu dětí ve věku
3–6 let. Tyto děti navštěvovaly v Plzeňském kraji celkem 279 mateřských školek (dvanácté místo v mezikrajském porovnání) a na 1 třídu připadlo 22,0 dětí. Počtem učitelů v mateřských školkách (1 705,6 přepočtených osob na plně zaměstnané včetně ředitelů) se Plzeňský kraj v rámci krajů umístil na devátém místě.

V časové řadě 2009/10–2019/20 vzrostl v Plzeňském kraji počet mateřských školek o 23, počet tříd o 137, počet dětí o 2 050 a počet přepočtených učitelů o 381,0. Ve školních letech 2009/10–2014/15 se počet dětí v mateřských školkách neustále zvyšoval. Nejvyšší meziroční nárůst (1 023 dětí) byl zaznamenán ve školním roce 2010/11. Nejvíce dětí připadlo na 1 třídu ve školním roce 2011/12, a to 23,6 dětí. Pokles dětí v mateřských školkách se poprvé projevil ve školním roce 2015/16. Nejvyšší meziroční úbytek dětí v mateřských školkách (546) byl zaznamenán v roce 2016/17.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Koncert Plzeňské filharmonie ke Slavnostem svobody

Pro přátele Plzeňské filharmonie tady máme jedno pozvání: zítra 11. května vysílá koncert Plzeňské filharmonie …