Domů / Plzeňský rozhled / Nová okružní křižovatka v Losiné bude průjezdná bez omezení

Nová okružní křižovatka v Losiné bude průjezdná bez omezení

Během tohoto pátku 2. prosince by mělo v režimu předčasného užívání dojít k úplnému zprovoznění nově budované okružní křižovatky v Losiné u Plzně na silnici I/20. V průběhu   týdne ještě na místě proběhnou poslední kontroly a prohlídky, které by právě tento termín měly potvrdit. Vyplývá to z prohlášení pracovníků vedení Ředitelství silnic a dálnic.

okružní křižovatka v Losiné u Plzně

Výstavba nové okružní křižovatky probíhala v už zmíněné obci Losiná, která leží na hlavní trase mezi Pískem a Plzní. Původní styková křižovatka silnice I/20 se silnicí III/18047 a polní cesty už byla dopravně nevyhovující. Z toho důvodu došlo v řešeném úseku k přestavbě tohoto křížení na okružní křižovatku o poloměru 29 m. Cílem této stavby je hlavně zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na vjezdu do obce ve směru od Plzně. Výsledná podoba okružní křižovatky pak počítá také se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu obce.

Vzhledem ke stavebním úpravám vozovky bylo už od první poloviny roku nutné částečně omezit provoz na komunikaci I/20 v místě křižovatky I/20 a II/18047, kdy byl provoz veden kyvadlově jedním pruhem. To v Losiné a okolí způsobovalo výrazné dopravní komplikace, a to hlavně v době dopravních špiček. Na konci tohoto týdne by se úplným zprovozněním úseku měly právě tyto problémy minimalizovat.

Stavbu pro Ředitelství silnic a dálnic provedlo společenství firem Metrostav a.s. a BES s.r.o., které vyhrálo ve výběrovém řízení na realizaci stavby s cenou ve výši 29,3 mil. Kč bez DPH.

BIO Mgr. Jana Mertová

Mohlo by vás zajímat

Šumavský Mouřenec zve na prohlídky, ale i na koncerty

Naplno se  rozjelo v šumavském kostele svatého Mořice nad Annínem další Mouřenecké léto. V rámci 12. ročníku …